Piektdiena, 24.05.2024 20:29
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Otrdiena, 7. novembris, 2023 10:47

Te ir darbs – tepat Ogres novadā!

Ogresnovads.lv
Te ir darbs – tepat Ogres novadā!
Otrdiena, 7. novembris, 2023 10:47

Te ir darbs – tepat Ogres novadā!

Ogresnovads.lv

Šobrīd Ogres novada pašvaldības iestādēs ir dažādas vakances valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, sociālajā/veselības aprūpes jomā, kurām vēl var pieteikties!

VALSTS PĀRVALDE

Ogres novada pašvaldība aicina darbā:

 • Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistu, bruto alga 1500 līdz 1923 EUR. Pieteikšanās termiņš: 9. novembris.
 • Komunikācijas nodaļas fotogrāfu, bruto alga 1300 līdz 1800 EUR. Pieteikšanās termiņš: 9. novembris.
 • Komunikācijas nodaļas preses sekretāru, bruto alga 1500 līdz 1923 EUR. Pieteikšanās termiņš: 9. novembris.
 • Personālvadības nodaļas vadītāja vietniekubruto alga1600 līdz 1800 EUR. Pieteikšanās termiņš: 10.novembris.
 • Ogres novada būvvaldes inspektorubruto alga 1290 līdz 1386 EUR. Pieteikšanās termiņš: 8.novembris.
 • Personālvadības nodaļas personāla speciālistubruto alga1300 līdz 1400 EUR. Pieteikšanās termiņš: 10.novembris.
 • Ogres novada būvvaldes vides dizaineru, bruto alga 1290 līdz 1386 EUR. Pieteikšanās termiņš: 8.novembris.
 • Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālistubruto alga 1300 līdz 1450 EUR. Pieteikšanās termiņš: 10.novembris.
 • Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekubruto alga 1375 EUR. Pieteikšanās termiņš: 30. novembris.

IZGLĪTĪBA

Birzgales pamatskola aicina darbā: 

 • sociālo zinību un vēstures skolotāju un uz nepilnu darba slodzi, darba samaksa 1224 EUR par 1 (vienu) likmi. Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 1. februāris;
 • angļu valodas skolotāju 1.-9.klasēm, darba samaksa 1224 EUR par 1 (vienu) likmi. Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 1. februāris.

Ikšķiles vidusskola aicina darbā:

 • direktoru, bruto mēneša alga no 2580 EUR (līdz 2930 EUR mēnesī pēc gada atbilstoši darba kvalitātes novērtējumam). Pieteikšanās termiņš: 30. novembris;
 • dabaszinību skolotāju, darba alga no 1490 EUR par 1 likmi. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • sākumskolas/pagarinātās grupas pedagogu, darba alga līdz 1400 EUR par 1 likmi (36 stundas). Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • latviešu valodas/literatūras skolotāju, darba alga no 1490 EUR. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • medmāsu, bruto darba alga 1070 EUR. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • speciālo pedagogu, bruto darba alga 1084 EUR par likmi. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • izglītības psihologu (pamatskolas/vidusskolas posmā), bruto darba alga 1245 EUR. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris;
 • sociālo pedagogu, bruto darba alga līdz 1237 EUR par likmi. Pieteikšanās termiņš: 5. decembris.

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde “ČIEKURIŅŠ” aicina darbā:

 • pirmsskolas mūzikas skolotāju, bruto darba alga 1314 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • remontstrādnieku, bruto alga 660 EUR. Pieteikšanās termiņš: 30.decembris.

Tīnūžu sākumskola aicina darbā:

 • asistentu pirmsskolas izglītojamajam, atalgojums – 5,11 EUR/h (pirms nodokļu nomaksas). Pieteikšanās termiņš: 10.decembris;
 • pirmsskolas izglītības skolotāju, bruto alga 1314  EUR. Pieteikšanās termiņš: 30.novembris;
 • sociālo pedagogu, darba apjoms - 0,5 likmes, bruto alga 544.5 EUR. Pieteikšanās termiņš: 1.decembris.

Lēdmanes pamatskola aicina darbā

 • mūzikas skolotāju 1. - 9. klasēm, bruto darba alga 1224 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • latviešu valodas un literatūras skolotāju 4. klasei, bruto darba alga 1224 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • matemātikas skolotāju, darba alga no 1224 -1474 EUR par 1 likmi. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • pedagoga palīgu uz nenoteiktu laiku, algas likme – 1020 EUR, darba slodze - 0,3 likmes (9 stundas). Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • speciālo pedagogu, algas likme 1020 EUR par pilnu likmi (30 stundas), darba slodze - 0,73 likmes. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • direktora vietnieku izglītības jomā uz noteiktu laiku, bruto darba alga 1488 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris.

Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde “Pūt vējiņi” aicina darbā: 

 • skolotāju logopēdu uz 0.6 slodzi un nenoteiktu laiku, bruto darba alga par vienu slodzi 1020 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • pirmsskolas sporta skolotāju uz 0.4 likmēm un noteiktu laiku, bruto darba alga par vienu slodzi 1314 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris;
 • izglītības psihologu uz 0.7 likmēm un nenoteiktu laiku, bruto darba alga par vienu slodzi 1080 EUR. Pieteikšanās termiņš: 31.decembris.

Ogres 1.vidusskola aicina darbā:

 • latviešu valodas skolotāju pamatskolas klasēs, bruto darba alga 1450 līdz 1650 EUR. Pieteikšanās termiņš: 20. novembris;
 • angļu valodas skolotāju pamatskolas klasēs, bruto darba alga 1400 līdz 1650 EUR. Pieteikšanās termiņš: 20. novembris;
 • ģeogrāfijas skolotāju 7.- 9. klasē, bruto darba alga 1450 līdz 1650 EUR. Pieteikšanās termiņš: 20. novembris;
 • direktora vietnieku metodiskajā darbā 0.3 slodzi, bruto darba alga 1500 līdz 2000 EUR. Pieteikšanās termiņš: 25. novembris.

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā:

 • izglītības metodiķi matemātikā (1.-6.klase) uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz noteiktu laiku, bruto darba alga 1408 EUR. Pieteikšanās termiņš: 15. novembris;
 • jaunatnes darbinieku Ogres novada Lielvārdes administratīvajā teritorijā uz 0.5 slodzi, bruto darba alga 1408 EUR. Pieteikšanās termiņš: 8. novembris;
 • izglītības metodiķi sociālajā darbā uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz noteiktu laiku, bruto alga 1408 EUR. Pieteikšanās termiņš: 8. novembris.

Ogresgala pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte aicina darbā mūzikas skolotāju, darba alga 1314 EUR. Pieteikšanās termiņš: 17.novembris.

Ogres VPII “Zelta sietiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz noteiktu laiku, bruto alga 1314 EUR. Pieteikšanās termiņš: 27.novembris.

KULTŪRAS CENTRI

Lielvārdes kultūras nams aicina darbā bērnu deju kolektīva asistentu uz noteiktu laiku, atalgojums – 5.50 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu. Pieteikšanās termiņš: 23.novembris.

Jumpravas kultūras nams aicina darbā:

 • pasākumu organizatoru uz noteiktu laiku, bruto alga 900 EUR. Pieteikšanās termiņš: 21.novembris;
 • Jumpravas amatierteātra režisoru uz nenoteiktu laiku, atalgojums – 6.40 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu. Pieteikšanās termiņš: 21.novembris.

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” aicina darbā: 

 • apkopēju uz pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku, bruto alga 620 EUR. Pieteikšanās termiņš: 30.novembris;
 • elektrisko iekārtu speciālistu uz pilnu darba slodzi, bruto alga 1140 EUR. Pieteikšanās termiņš: 30.novembris.

TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANA

Ogres novada Jumpravas pagasta pārvalde aicina darbā kapsētas pārzini uz noteiktu laiku, bruto darba alga – 732.00 EUR. Pieteikšanās termiņš: 17. novembris.

Plašāka informācija par vakancēm: Vakances | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)

Nāc un piesakies!