Trešdiena, 24.04.2024 02:28
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 09:00

Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 30, Ogrē

ogresnovads.lv
Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 30, Ogrē
Pirmdiena, 20. jūnijs, 2022 09:00

Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 30, Ogrē

ogresnovads.lv

Paziņojums par nomas tiesību atkārtotu  rakstisku izsoli par telpas nomu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē   kadastra Nr. 7401 003 0494, sastāvā esošās ēkas (kadastra apzīmējums 7401 003 0319 002) telpu, telpu grupas Nr. 005, telpu grupas izmantošanas veids: tirdzniecības telpu grupa (1230), ar nedzīvojamo iekštelpu platību 37,3 m2.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa  EUR 0,80 (nulle euro, astoņdesmit centi)  (bez PVN) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 29.jūnija plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada  1.jūlijā plkst. 14:15 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” Administratīvās nodaļas vadītāju Ivetu Kalniņu, tālr.  62904131,  27811290.

Saistošie dokumenti šeit:

Fotogalerija šeit: