Piektdiena, 14.06.2024 22:48
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 11:08

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašuma zemes vienībai Birzgales pagastā

ogresnovads.lv
Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašuma zemes vienībai Birzgales pagastā
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 11:08

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašuma zemes vienībai Birzgales pagastā

ogresnovads.lv

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldībai (turpmāk Pašvaldība) piekritīgam nekustamam īpašumam Širmeļu lauks, Birzgales pag., Ogres nov., kadastra numurs 7444 003 0242, sastāvā esošai zemes vienībai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 7444 003 0240 un platību 97169 m2 lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, EUR 62,34 (sešdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi) gadā par hektāru.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022. gada 25. jūlijam plkst. 12.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 27. jūlijā plkst. 13.45 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Birzgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.  +371 65034212 vai +371 27337815.

Saistošie dokumenti šeit: