Piektdiena, 12.04.2024 20:09
Ainis, Jūlijs
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 12:04

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam - zemes vienībai Ķegumā

ogresnovads.lv
Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam - zemes vienībai Ķegumā
Trešdiena, 20. jūlijs, 2022 12:04

Tiek rīkota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam - zemes vienībai Ķegumā

ogresnovads.lv

Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ielas”, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra numurs 7409 001 0082, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0083 daļai – 57 m2 platībā (turpmāk – Zemes vienības daļa), elektroauto uzlādes infrastruktūras izveidošanai.

Nomas objekta Zemes vienības daļas izsoles sākuma nomas maksa EUR 431 (četri simti trīsdesmit viens euro) gadā, neietverot apsaimniekošanas izdevumus, nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022. gada 25. jūlija plkst. 12.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1. stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 27. jūlijā, plkst. 14.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāju, tālr. +371 65071179 vai +371 29244266.

Saistošie dokumenti šeit: