Otrdiena, 23.04.2024 14:32
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 8. novembris, 2022 09:02

Tiesa atjauno Ogres novada domes lēmuma par karjeru "Granāti" darbību

Leta
Tiesa atjauno Ogres novada domes lēmuma par karjeru "Granāti" darbību
Otrdiena, 8. novembris, 2022 09:02

Tiesa atjauno Ogres novada domes lēmuma par karjeru "Granāti" darbību

Leta

Administratīvā rajona tiesa 4.novembrī apmierinājusi SIA "Granāti pluss" pagaidu aizsardzības lūgumu tiesvedībā saistībā ar Ogres novada domes lēmumu par karjera "Granāti" darbību, informēja tiesā.

Vēloties dolomīta un smilts atradnē iegūt šos resursus un ražot produkciju, uzņēmums vērsās Ogres novada pašvaldībā, lai saņemtu akceptu paredzētajai darbībai. Ogres novada dome 16.jūnijā akceptēja uzņēmuma paredzēto darbību ar nosacījumiem. Savukārt vairāki novada iedzīvotāji vērsās tiesā, lūdzot lēmumu atcelt.

Līdz ar iedzīvotāju pieteikuma saņemšanu tiesā pašvaldības lēmuma darbība tika apturēta. "Granāti pluss" lūdza tiesu lēmuma darbību atjaunot.

Tiesa pārsūdzētā lēmuma darbību atjaunoja, jo atzina, ka tas pirmšķietami ir tiesisks. Tiesa nekonstatēja, ka dome lēmuma pieņemšanā būtu ignorējusi sabiedrības viedokli un nebūtu centusies samierināt pretējās intereses.

Tieši tas, ka lēmumā ir noteikta virkne nosacījumu, kas jāizpilda "Granāti pluss", lai uzņēmumam būtu iespēja uzsākt īstenot paredzētās darbības, liecina, ka šādu saprātīgu kompromisu dome ir centusies panākt, atzina tiesa.

Tiesa ņēma vērā to, ka konkrētajā situācijā jautājums par attiecīgā zemesgabala izmantošanu, ievērojot teritorijas plānošanas principus, bijis atrisināts jau teritorijas plānošanas stadijā. Proti, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem bija atzinusi, ka tās teritorijā un arī konkrētajā vietā derīgo izrakteņu ieguve ir pieļaujama. Derīgo izrakteņu ieguve ir viens no īpašnieka īpašuma tiesību īstenošanas veidiem. Tās var ierobežot vienīgi, lai nodrošinātu citas konkrētas, ar likumu aizsargātas tiesības.

Vispārīgi iebildumi, nepatika pret kārtējo dolomīta un smilts ieguves karjeru, papildu neērtībām, bažas par pieļaujamo piesārņojuma robežvērtību iespējamo pārsniegšanu, īstenojot paredzēto darbību, šādu aizsargājamu interesi nepamato, norāda tiesa.

Pievēršoties bažām par paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz pazemes ūdeņu režīma izmaiņām un viensētu ūdensapgādes traucējumiem, tiesa uzsvēra, ka derīgo izrakteņu ieguve nevar tikt uzsākta, iekams netiks izstrādāta monitoringa programma ūdens līmeņu un ūdens kvalitātes uzraudzībai un veikts tās rezultātu izvērtējums. Konstatējot apstākļus, kas liecinātu par to, ka atradnes izstrādes laikā ūdens līmeņu zemākās pieļaujamās robežvērtības varētu tikt pārsniegtas, paredzētā darbība nebūtu pieļaujama līdz noteiktu pasākumu izplānošanai un ieviešanai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 14 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas dienas.

Jau vēstīts, ka tiesa ierosināja divas lietas saistībā ar Ogres novada domes lēmumu par karjera "Granāti" darbības akceptēšanu. Vēlāk lietas tika apvienotas.

Ogres novada domes 16.jūnija lēmuma darbība bija apturēta no pieteikuma saņemšanas dienas tiesā - 6.jūlija.

"Granāti pluss" lietā pieaicināta kā trešā persona.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Granāti pluss" pēdējos trīs gados saimniecisko darbību nav veicis. Pērn uzņēmuma zaudējumi sasnieguši 6553 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2015.gadā, tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Granāti pluss" īpašnieki ir Toms Augustāns un Eva Mence.

Jau ziņots, ka, neskatoties uz Tīnūžu pagasta iedzīvotāju protestiem, 16.jūnijā Ogres novada dome akceptēja "Granāti pluss" paredzēto darbību, iekasējot no uzņēmuma 100 000 eiro drošības naudu.