Sestdiena, 18.05.2024 10:30
Ēriks, Inese, Inesis
Pirmdiena, 29. aprīlis, 2024 12:46

Tiks uzlabota izglītības iestāžu mācību vide Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Tiks uzlabota izglītības iestāžu mācību vide Ogres novadā
Pirmdiena, 29. aprīlis, 2024 12:46

Tiks uzlabota izglītības iestāžu mācību vide Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 25. aprīlī atbalstīja projekta “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanu, kura ietvaros tiks uzlabota vispārējās izglītības iestāžu mācību vide Ogres novadā un veicināta kvalitatīvas izglītības ieguve ārpus novada administratīvā centra.

2023. gada februārī pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ķeguma vidusskolas un Suntažu vidusskolas reorganizāciju, pārveidojot tās par pamatskolām. Tādejādi tika radīti  priekšnosacījumi pašvaldības dalībai Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam Atveseļošanas fonda projektu konkursā. Atbilstoši 2023. gada novembrī izdotajam Ministru kabineta rīkojumam, Ogres novada pašvaldībai paredzētais finansējums ir 3 342 904 EUR.

Šī gada sākumā pašvaldības darbinieku grupa apsekoja Ķeguma vidusskolu, Suntažu vidusskolu un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu, lai noskaidrotu to vajadzības kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādus ieguldījumus:

  • Ķeguma vidusskolā paredzēta mācību telpu, gaiteņu telpu un vestibila atjaunošana, iekšējo siltumapgādes, ūdens apgādes un ventilācijas tīklu pārbūve, daļēja mēbeļu un aprīkojuma atjaunošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi skolēniem un skolas personālam.
  • Suntažu vidusskolā paredzēts koncentrēt kabinetu izvietošanu jaunajā korpusā. Pirmajā stāvā tiks atjaunots vestibils un gaitenis, 2 dabaszinību kabineti, kā arī no 2. stāva pārvietots direktora un lietveža kabinets. 2. stāvā paredzēts izveidot un paplašināt sociālo zinātņu un humanitāro mācību priekšmetu kabinetu bloku, kā arī paplašināt matemātikas kabinetu. 3. stāvā tiks izveidots liels un mūsdienīgs dizaina, tehnoloģiju un datorikas kabinets, atjaunotas labierīcības un sākumskolas klases. Tāpat 3. stāvā tiks izveidota plaša bibliotēka un lasītava. Projektā plānota arī mēbeļu un mācību telpu aprīkojuma iegāde daļai mācību telpu.
  • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā tiks veikta vecā korpusa 2. un 3. stāva mācību telpu un gaiteņu pārbūve un atjaunošana, jaunā korpusa 1. un 2. stāva mācību telpu atjaunošana, inženiertīklu un telpu apgaismojuma izbūve, mūsdienīgu mācību telpu aprīkojuma izveide. Mērķis ir palielināt kabinetu platības, lai tās atbilstu minimālajām higiēnas prasībām.

Lai iegūtu precīzāku un detalizēt informāciju, turpmākā projekta īstenošanā, , tiks iesaistīta katras skolas vadības komanda.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 044 913,84 EUR, tai skaitā Atveseļošanās fonda finansējums – 3 342 904,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 702 009,84 EUR. Suntažu vidusskolas atjaunošanai tiks novirzīti 30% no finansējuma, Ķeguma vidusskolai – 34% un E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – 36%. Ogres novada pašvaldība nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu un daļēju priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases kredītu.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši. Šogad paredzēts veikt projektēšanas darbus, savukārt pārbūves darbi tiks uzsākti ne vēlāk kā nākamā gada vasarā.

KONTEKSTS

Investīciju programma darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 619 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi”, kas paredz atbalstu novadu pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, reorganizējot ārpus novadu pašvaldības administratīvā centra vidusskolas, tās veidojot par pamatskolām. Šie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju, izmantošanu un stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas, piešķirot papildus finansējumu pamatskolu infrastruktūras uzlabošanai un veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem.