Svētdiena, 16.06.2024 22:30
Justīne, Juta
Otrdiena, 27. decembris, 2023 12:22

Tiks uzsākta Ogres novada muzeju reorganizācija

ogresnovads.lv
Tiks uzsākta Ogres novada muzeju reorganizācija
Otrdiena, 27. decembris, 2023 12:22

Tiks uzsākta Ogres novada muzeju reorganizācija

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 22. decembrī deputāti pieņēma lēmumu par Ogres novada muzeju reorganizācijas uzsākšanu.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunajā Ogres novadā ir vairāki pašvaldības muzeji – Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs un pašvaldības iestādes, kas īsteno muzeja funkcijas: Birzgales muzejs “Rūķi”, Ķeguma novada muzejs, Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”.

Domes sēdē izpilddirektore vietniece Dana Bārbale informēja, ka ne visi muzeji ir akreditēti, bet Muzeja likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties ne agrāk kā triju un ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc tā dibināšanas.

D.Bārbale norādīja, ka Ogres novada pašvaldībā ir lietderīgi uzsākt Ogres novada pašvaldības muzeju un pašvaldības iestāžu, kas īsteno muzeja funkcijas, reorganizāciju, lai jaunajā novadā izveidotu vienotu muzeja funkciju administrēšanas, akreditēšanas un pārvaldīšanas sistēmu un nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu.

Reorganizācijas mērķis ir sekmēt Ogres novadā esošo muzeju darbības pilnveidošanu un koordinēt to attīstību neatkarīgi no to statusa, sekmēt muzeju krājumu saglabāšanu un paplašināšanu, veicināt muzeju personāla izglītošanu, apkopot un popularizēt muzejos uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma apriti sabiedrībā. Rezultātā tiks popularizēts Ogres novads un tā kultūrvēsturiskais mantojums, veicinot sabiedrības izglītošanu par novadu un attīstot tūrismu.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar 2023. gada 2. janvāri uzsākt Ogres novada pašvaldības muzeju un pašvaldības iestāžu, kas īsteno muzeja funkcijas, reorganizāciju. D.Bārbalei uzdots nodrošināt šī lēmuma minēto reorganizācijas procesu, kā arī D.Bārbale tiek pilnvarota Ogres novada pašvaldības vārdā veikt konsultācijas ar Muzeju padomi, muzeju darbiniekiem un sabiedrību par pakalpojuma saņemšanas iespējām.

Ziņojums par Ogres muzeju reorganizāciju ir jāsagatavo līdz 2023. gada 1. jūnijam, savukārt priekšlikumi par Ogres muzeju reorganizāciju jāiesniedz Ogres novada pašvaldības domei izskatīšanai 2023. gada jūnija sēdē.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, aicinot kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, norādīja, ka Ogres novada muzeju reorganizācija, sakārtojot to struktūru, veicinās arī novada pagastos esošo muzeju istabu un izstāžu pieejamību, nepārtraucot to darbu, ja vadītājs atrodas atvaļinājumā vai citu iemeslu dēļ nepieciešams viņu aizstāt, uzlabos arī vadītāju kompetenci. “Ja mums ir vērtības, kuras gribam demonstrēt, tām jābūt pieejamām nepārtraukti un konkrētā darba laikā,” uzsvēra E.Helmanis.