Piektdiena, 19.07.2024 05:04
Digna, Jautrīte, Kamila
Ceturtdiena, 1. septembris, 2022 10:04

Turpinās A.Pumpura pieminekļa atjaunošanas darbi Birzgalē

ogresnovads.lv
Turpinās A.Pumpura pieminekļa atjaunošanas darbi Birzgalē
Ceturtdiena, 1. septembris, 2022 10:04

Turpinās A.Pumpura pieminekļa atjaunošanas darbi Birzgalē

ogresnovads.lv

Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldība parakstīja vienošanas ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju par valsts budžeta programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" 2022.gadā Finansējuma saņēmējam piešķirtā finansējuma pasākumam "A.Pumpura pieminekļa atjaunošana Birzgalē".  Pasākuma mērķis: nodrošināt pašvaldībai nozīmīga pasākuma īstenošanu, atjaunojot A.Pumpura pieminekli Birzgalē.

Atjaunošanas darbus veic SIA "AP Labrador", šobrīd turpinās sešus metrus augstā pieminekļa akmens šuvju attīrīšana un atjaunošana, lai tas atgūtu savu kādreizējo godību.

Grandiozo kompozīciju veido seši, viens virs otra novietoti, katrs septiņas tonnas smagi akmens bluķi, kas simbolizē paaudžu pēctecības ķēdi. Piemineklis atrodas latviešu tautas eposa «Lāčplēsis» autora Andreja Pumpura dzimto māju tuvumā. Andrejs Pumpurs ir tautas eposa "Lāčplēsis" autors un nešaubīgi viens no novada lielākajiem dižgariem. Viņa darbs eposs "Lāčplēsis" un tā galvenais varonis kļuvis par nācijas varonības simbolu un tulkots 12 valodās.

A.Pumpura piemineklis tapa, kad Latvijā jau strāvoja neatkarības vēsmas un sākās Atmodas laiks. Pieminekli savulaik uzcēla par kolhoza «Lāčplēsis», kā arī tautas ziedojumiem, izmantojot speciāli šim nolūkam no Kazahstānas atvestu šūnakmeni un tas ir izcilā tēlnieka Jāņa Karlova un arhitektes Ingūnas Rībenas veidots kopdarbs, kas uzstādīts 1988.gadā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsver šī pieminekļa nacionālo nozīmi un nākotnē plāno teritorijas labiekārtošanu un arī dzejnieka krūšu tēla atjaunošanu, lai piemiņas vietas apkārtne gūtu jaunu elpu.