Piektdiena, 19.04.2024 02:59
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 7. marts, 2023 11:00

Turpinās centralizētas siltumapgādes infrastruktūras izveide Ikšķilē un Lielvārdē

ogresnovads.lv
Turpinās centralizētas siltumapgādes infrastruktūras izveide Ikšķilē un Lielvārdē
Otrdiena, 7. marts, 2023 11:00

Turpinās centralizētas siltumapgādes infrastruktūras izveide Ikšķilē un Lielvārdē

ogresnovads.lv

Tā kā gan Ikšķilē, gan Lielvārdē šobrīd centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot tikai fosilo kurināmo – dabasgāzi, Ogres novada pašvaldība jau 2022.gada aprīlī pieņēma lēmumu uzdot pašvaldības SIA “MS siltums” siltumenerģijas ražošanai un pārvadei Ogres novada Ikšķiles un Lielvārdes pilsētu teritorijās izmantot atjaunīgos energoresursus (AER).

Pēc lēmuma pieņemšanas SIA “MS siltums” sagatavoja, iesniedza un 2022.gada nogalē saņēma apstiprinājumu kopumā 4 Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētiem projektiem. Saskaņā ar veiktajām izpētēm un izstrādāto projektu Ikšķilē tiks pārbūvēta centralizētās siltumapgādes katlumāja Dainu iela 4a, savukārt Lielvārdē tiks pārbūvēta katlumāja E.Kauliņa alejā 16. Lielvārdē jaunas siltumapgādes katlumājas tiks izbūvētas Spīdolas ielā 12 un Avotu ielā 17. Atkarībā no nepieciešamajām jaudām visās projektā iekļautajās katlumājās tiks izveidotas siltuma ražošanas sistēmas, kas balstītas atjaunīgos energoresursos un ražo siltumu, izmantojot koksnes biomasu – granulas un šķeldu. Veicamo investīciju kopējās izmaksas ir aprēķinātas un noteiktas 6 686 602 eiro, no kurām ES Kohēzijas fonda finansējums 2 185 127 eiro un SIA “MS Siltums” līdzfinansējums 4 501 475 eiro. Par ES finansējuma piešķīrumu ir noslēgti līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.


Pašvaldības SIA “MS Siltums” ir pieredze AER projektu veiksmīgā īstenošanā Ogres novadā, resursi un kapacitāte, kā arī spēja ieguldīt savus līdzekļus, izstrādājot, iesniedzot un ieviešot ES līdzfinansētus projektus. Šādi tiek nodrošināta labāka sniegto siltumapgādes pakalpojumu kvalitāte Ogres novada Ikšķiles un Lielvārdes pilsētās.

Pagājušajā gadā SIA “MS siltums” jau savlaikus konkursa rezultātā izvēlējās siltumapgādes iekārtu un sistēmu piegādātāju PS “PMG un COT” (vienotais reģistrācijas Nr. 40203430215), kurš veiks gan nepieciešamos projektēšanas darbus, gan nodrošinās iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Iekārtu ražošana ir sākusies, un šobrīd daļa no iekārtām (granulu katli) jau ir piegādāti ES līdzfinansēto projektu norādītājās vietās gan Lielvārdē – Avotu ielā, E.Kauliņa alejā un Spīdolas ielā, gan arī Ikšķilē – Dainu ielā.

Šobrīd ir sākusies siltumražošanas katlu pieslēgšana siltumapgādes sistēmām, tie tiek montēti vienotā sistēmā ar esošajiem gāzes apkures katliem. Plānotie būvdarbi sāksies tikai pēc būvatļauju saņemšanas tuvāko mēnešu laikā. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar būvuzņēmēju turpmāko mēnešu laikā tiks veikta arī koksnes šķeldas katlu ražošana, lai izveidotu vienotu siltumražošanas sistēmu katrā no minētajām katlumājām Ikšķilē un Lielvārdē. Paredzams, ka pēc ES līdzfinansētā projekta ieviešanas, Ikšķile un Lielvārde pāries uz centralizēto siltumapgādi, kas balstīta atjaunīgos energoresursos. Šis projekts Ikšķilē un Lielvārdē izveidos AER balstītu apkuri, sniedzot iespēju iedzīvotājiem saņemt siltumapgādes pakalpojumu par taisnīgiem un patērētāju maksātspējai atbilstošiem tarifiem.

Pilnā apjomā AER balstītu siltumapgādes sistēmu darbība Ikšķilē un Lielvārdē saskaņā ar ES līdzfinansētajos projektos noteikto notiks līdz nākamās apkures sezonas uzsākšanai.

Šobrīd projektu ietvaros ir veiktas šādas piegādes:

-Ikšķilē – Dainu iela 4a piegādāts granulu katls 950M1, katla vadības automātika, automātikas skapis u.c. komplektējošās sistēmas, drīzumā sāksies montāža;
-Lielvārdē: Avotu ielā 17 piegādāts granulu katls 950M1, katla vadības automātika, automātikas skapis u.c. komplektējošās sistēmas, drīzumā sāksies montāža; Spīdolas ielā 12 piegādāts granulu katls 720M1, granulu katls 320M1, katlu vadības automātikas, kurināmā padeves šneki, kurināmā uzglabāšanas tvertne, multicikloni MC-2 un MC-4, dūmsūkņi 5,5kW un 2,2kW, u.c. komplektējošās sistēmas, pēc būvatļaujas saņemšanas sāksies montāža; E.Kauliņa aleja 16 piegādāts granulu katls 950M1, katla vadības automātika, automātikas skapis, katla vadības automātika, automātikas skapis, kurināmā padeves šneks, kurināmā uzglabāšanas tvertne 35m3, multiciklons, dūmsūknis u.c. komplektējošās sistēmas, drīzumā sāksies montāža.