Piektdiena, 12.04.2024 20:39
Ainis, Jūlijs
Otrdiena, 29. novembris, 2022 09:03

Turpinās ēkas Ogrē, Suntažu ielā 2, pārbūve

ogresnovads.lv
Turpinās ēkas Ogrē, Suntažu ielā 2, pārbūve
Otrdiena, 29. novembris, 2022 09:03

Turpinās ēkas Ogrē, Suntažu ielā 2, pārbūve

ogresnovads.lv

Šobrīd Ogrē, Suntažu ielā 2, turpinās projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” ietvaros veicamie būvdarbi.

Būvdarbi Suntažu ielā 2, Ogrē, notiek divās kārtās – 1. kārta attiecas uz esošās ēkas pārbūvi (telpu pārbūve un labiekārtošana, fasādes un cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta nomaiņa, elektrības, apkures un ventilācijas sistēmu izbūve, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes pārbūve, teritorijas labiekārtošana un atbilstošas infrastruktūras izbūve) un 2. kārta attiecas uz jaunbūves būvniecību (pamatu, karkasa jumta izbūve, telpu labiekārtošana, jaunu komunikāciju izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana, infrastruktūras izbūve).

Šobrīd pārbūvējamajai ēkai turpinās jumta izbūve, iekšējo komunikāciju montāža, telpu pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana, kā arī tiek veikta pagraba grīdu betonēšana. Ir pabeigta cokola siltināšana. Tiek veikta grīdu izlīdzināšana, gaismekļu uzstādīšana, sanmezglu flīzēšana.Jaunbūvei notiek jumta izbūve un metāla konstrukciju montāža. Tiek veikta grīdu, iekštelpu komunikāciju un starpsienu izbūve, kā arī logu montāža.Notiek arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana, veicot ietvju, braucamās daļas un stāvlaukumu izbūvi no bruģa seguma. Ir pabeigta siltumtrases izbūve uz jaunbūvi.Darbi jāpabeidz līdz 30.04.2023.

Būvdarbus veic Personu apvienība “RTS”. Būvobjektā autoruzraugs ir SIA “REM PRO” un būvuzraugs SIA “Latvijas būvuzraugs”.

Īstenojot projektu, tiks izveidota grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūra un “atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros 2019. gada 1. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres novada pašvaldība ir noslēgušas vienošanos par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ogres novada pašvaldībā. Projekta ietvaros ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums un iekārtas, kā arī mēbeles specializētajām (rokdarbu, sveču/ziepju, keramikas un kokapstrādes) darbnīcām Dienas centrā Upes prospektā 16, Ogrē, kā arī labiekārtots Dienas centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 015 257 eiro, no kuriem 1 732 647,36 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 64 646,01 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 408 738,68 eiro ir valsts budžeta finansējums un 1 809 224,95 eiro ir pašvaldības finansējums. Projekta kopējais finansējums 4 058 257.00 eiro.

Ogres novada Sociālajā dienestā jau daudzus gadus darbojas dienas centrs “Saime”, to ik dienu apmeklē 39 klienti – pilngadīgas personas ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Katram no viņiem ir un būs nepieciešams atbalsts un palīdzība visa viņa mūža garumā. Pagaidām par savām atvasēm rūpējas vecāki, bet kā būs tad, kad viņi vairs nebūs blakus saviem pieaugušajiem bērniem? Kas notiks ar viņiem? “Šis ir katras ģimenes, kurā dzīvo cilvēks ar invaliditāti, jūtīgākais jautājums. Iesaistoties projektā, šādai situācijai ir atrasts risinājums. Ogrē tiks uzbūvēti grupu dzīvokļus, kuri būs pieejami ikvienam Ogres novada cilvēkam ar intelektuālo un psihisko invaliditāti,” norāda Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.

Kas ir grupu dzīvokļi?

Grupu dzīvokļi nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot pilnīgi patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvoklī personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, speciālistu uzraudzībā, apgūs prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Grupu dzīvokļi ir stabila un patstāvīga mājvieta personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem. Turklāt cilvēku spēju dzīvot grupu dzīvoklī izvērtē ģimenes ārsts un psihiatrs, sniedzot savu atzinumu par personas psihisko veselību.

“Statistikas dati liecina, ka garīgi atpalikušas personas nav vairāk vardarbīgas par pārējiem mūsdienu sabiedrībā dzīvojošiem cilvēkiem. Tāpat lielākā daļa seksuālo likumpārkāpēju nav personas ar garīgas attīstības traucējumiem. Ikvienam no mums ir svarīgi piedalīties savas dzīves un sabiedrības notikumos, neatkarīgi no personas fiziskās vai garīgās veselības, vecuma, tautības vai materiālā stāvokļa. Savukārt sabiedrībai vispirms ir jāiemācās ieraudzīt cilvēka personību un tikai tad tā īpašās vajadzības vai kādas citas atšķirības,” uzsver S. Ozoliņa.