Piektdiena, 19.04.2024 02:56
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 27. decembris, 2023 09:09

Uzlabos ielu segumu un piekļuvi īpašumiem

Ogres Vēstis Visiem
Uzlabos ielu segumu un piekļuvi īpašumiem
Otrdiena, 27. decembris, 2023 09:09

Uzlabos ielu segumu un piekļuvi īpašumiem

Ogres Vēstis Visiem

Ogres pilsētā vairākām ielām, kas ir klasificētas kā ielas, nav atbilstoša seguma vai pat vispār nav seguma. Šo situāciju nākamgad plānots mainīt.

Ogres novada domes 15. decembra Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par grozījumiem Ogres novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam Investīciju plānā.


Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs Jevgēnijs Duboks informē, ka atbilstoši Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai Rūpnieku, Cidoniju un Upeņu ielai Ogrē ir noteikts ielas statuss. Lai gan minētās ielas atrodas funkcionālajā zonā satiksmes infrastruktūras teritorijā, saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju Rūpnieku ielai posmā no Bērzlapu ielas līdz Upeņu ielai ir grants segums, bet Cidoniju un Upeņu ielai vispār nav seguma. Šo ielu neatbilstošais tehniskais stāvoklis apgrūtina piekļuvi piegulošajām zemes vienībām, kur saskaņā ar Ogres novada pašvaldības teritoriālo plānojumu paredzēta savrupmāju apbūve un ielu seguma neatbilstība, protams, uzskatāma par kavējošu faktoru, jo kuram gan patiktu, ka pilsētas teritorijā iela, pa kuru var nokļūt līdz īpašumam, dabā ir bez seguma. Izvērtējot faktiskos apstākļus un ekonomisko lietderīgumu, secināts, ka, lai uzlabotu piekļuvi minētajām ielām piegulošajiem īpašumiem, racionālāk būtu izbūvēt Rūpnieku ielu posmā līdz Upeņu ielai un Cidoniju ielu posmā līdz Upeņu ielai 4. Ņemot to vērā, Finanšu komitejas deputātu balsojumam bija sagatavots lēmumprojekts iekļaut Investīciju plānā jaunus projektus, kas paredz ietvert norādīto ielu izbūvi un pārbūvi. Lēmumprojekts akceptēts Ogres novada domes 22. decembra sēdē.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem