Sestdiena, 20.07.2024 03:34
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 25. augusts, 2022 10:17

Uzsākti ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūves darbi

ogresnovads.lv
Uzsākti ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūves darbi
Ceturtdiena, 25. augusts, 2022 10:17

Uzsākti ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, pārbūves darbi

ogresnovads.lv

Ir uzsākti darbi ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kur notiek starpsienu, grīdu un jumta demontāža. Projekta ietvaros paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti un pārbūvēt to par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru.

Pārbūvējot ēku, paredzēts, ka tajā darbosies doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka un citas iestādes, tādējādi attīstot pakalpojumu infrastruktūru, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Ēkas pārbūvi paredzēts realizēt 2 kārtās. Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam, 1. kārtā paredzēts izbūvēt doktorātu ar kabinetiem, palīgtelpām un uzgaidāmām zonām piecām ģimenes ārstu praksēm un diviem speciālistu kabinetiem. Savukārt 2. kārtā ēkas divstāvu apjomā paredzētas telpas bibliotēkai 60-80 apmeklētājiem. Bibliotēkas vestibils 1. stāvā ir saistīts ar tūristu informācijas centru un pašvaldības klientu apkalpošanas centru, un ir izmantojams arī konferenču un izstāžu zāles, kā arī bāriņtiesas un pašvaldības arhīva apmeklētāju vajadzībām. Šajā zonā atradīsies arī garderobe un sanmezgli. No vestibila uz bērnu bibliotēku un lasītāju zonu 2. stāvā plānotas atklātas kāpnes. 3. stāvā paredzēta lasītava / sapulču telpa un jumta lasītava. Esošajā kāpņu telpā paredzēts iebūvēt jaunas kāpnes un liftu gan apmeklētāju, gan inventāra un grāmatu pārvietošanai. Esošajā ēkas pagrabstāvā plānots izvietot tehniskās telpas. Tiks veikta arī ēkas siltināšana un citi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.

Pie ieejas doktorātā no Stacijas ielas plānots apzaļumots pagalms ar kāpnēm uz pagrabu un 1. stāva telpām, kā arī panduss bērnu ratu ērtākai uzstumšanai. Gar Skolas ielu paredzēta plaša terase ar nojumi, ar ieejām bibliotēkas un biroju daļā, muzeja telpā un doktorātā. Uz terases iespējams rīkot arī pilsētniekiem pieejamus sabiedriskus pasākumus. Pie terases plānotas plašas kāpnes un divi pandusi, no tiem viens atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Gājēju celiņiem, terasei un piegulošajiem trotuāriem plānots betona bruģa segums, autostāvvietām – asfaltbetona segums. Tiks veikta teritorijas apzaļumošana, kā arī uzstādīti dažādi labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes, dekoratīvo augu kastes.

Kā jau iepriekš akcentēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, ēkas Skolas ielā 4, Ikškilē, pārbūve ir pirmais vērienīgais projekts, kas top pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas. “Šis ir objekts, par kuru bijušas plašas diskusijas. Es jau sākotnēji norādīju, ka šādas nozīmes objektiem var piesaistīt finansējumu, un esmu gandarīts, ka papildu pašvaldības finansējumam esam ieguvuši arī grantu 1 miljonu eiro apmērā, lai taptu šis objekts. Paldies Ikšķiles kolēģiem par ieguldīto darbu projekta sagatavošanā, mēs to ātri varējām iesniegt konkursā finansējuma saņemšanai,” pauda E. Helmanis.

Šī gada martā Ogres novada pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza investīciju projekta “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” pieteikumu. Projekts tika apstiprināts, un tā īstenošanai piešķirts valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”. Ministru kabineta apstiprinātā investīciju projekta izmaksas ir 3 367 634,42 eiro, t.sk. valsts budžeta piešķirtais finansējums 1 312 878,88 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2 054 755,54 eiro. Pašvaldība segs arī ar būvuzraudzību un autoruzraudzību saistītās izmaksas.

Būvdarbus objektā veic SIA “JC” (līguma summa 2 783 168,95 eiro bez PVN). Autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4” (līguma summa 17 600 eiro bez PVN), bet būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Vires” (līguma summa 24 000 eiro bez PVN).

Saskaņā ar 06.07.2022. noslēgto līgumu būvdarbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.