Svētdiena, 23.06.2024 16:33
Līga
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 12:20

Valsts Probācijas dienests pateicas sadarbības partneriem

ogresnovads.lv
Valsts Probācijas dienests pateicas sadarbības partneriem
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 12:20

Valsts Probācijas dienests pateicas sadarbības partneriem

ogresnovads.lv

3. novembrī, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļas vadītāja Daiga Reliņa tikās ar sadarbības partneriem, kuri nodrošina Valsts probācijas dienesta klientiem piespiedu darba izpildi.

Par veiksmīgu uzdevumu izpildi piespiedu darba organizēšanā Valsts Probācijas Pateicības rakstus D. Reliņa pasniedza Ogres novada pašvaldībai, Ogres novada pašvaldības policijai, SIA “Ogres Namsaimnieks” teritorijas uzkopšanas nodaļas darbu rīkotājai Edītei Boiko, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Samsonam, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes “ABZA” vadītājam Ojāram Atslēdziņam un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu darbnīcas vadītājam Imantam Zemniekam, savukārt biedrības “Lazdukalni 2000” īpašniece Benita Špakovska saņēma Cildinājuma rakstu.

Valsts Probācijas dienests, norīkojot klientu veikt piespiedu darbu, nodrošina soda izciešanu sabiedrībā, cilvēks netiek atrauts no ģimenes, patstāvīgās darba vietas un citiem pienākumiem. Veicot piespiedu darbu, liela daļa probācijas klientu papildina savas jau esošās prasmes, kā arī iegūst jaunu pieredzi, tādējādi samazinot atkārtota nozieguma izdarīšanas risku. Praksē ir gadījumi, kad darba devējs pēc piespiedu darba izpildes probācijas klientam piedāvā patstāvīgu darbu.

D. Reliņa, tiekoties ar sadarbības partneriem, uzsvēra, ka bez sadarbības partneru iesaistes Valsts probācijas dienests nevar izpildīt tam uzdoto pienākumu saistībā ar piespiedu darbu, jo ir jābūt darba devējiem, kuri uzņemas atbildību par Probācijas dienesta klientiem, nodrošina tiem darbu un kontrolē to izpildi. “Klienti ir dažādi – kā raibs ziedu pušķis, un darba devējam jāprot ar viņiem strādāt. Tā ir ļoti liela atbildība, un paldies ikvienam, kurš šo atbildību uzņemas,” uzsvēra D. Reliņa, atklājot, ka ne visi klienti apzinīgi un godam nostrādā tiem piespriestu stundu skaitu – ir gadījumi, kad piespiedu darba vietā klientam tiek piemērots tiesas piespriestais apcietinājums.