Otrdiena, 18.06.2024 12:23
Alberts, Madis
Piektdiena, 12. janvāris, 2024 14:40

Veselības ministrs atzinīgi novērtē Ogres slimnīcas attīstību (foto)

Ogresnovads.lv/LETA
Veselības ministrs atzinīgi novērtē Ogres slimnīcas attīstību (foto)
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 12. janvāris, 2024 14:40

Veselības ministrs atzinīgi novērtē Ogres slimnīcas attīstību (foto)

Ogresnovads.lv/LETA

11. janvārī Ogrē tika uzņemta veselības nozares pārstāvju delegācija veselības ministra Hosama Abu Meri vadībā. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs vizītes dalībniekus iepazīstināja ar veselības aprūpes sistēmas attīstību Ogres novadā un pieejamajiem pakalpojumiem. Kopā ar ministru Ogrē viesojās Veselības ministra biroja vadītāja Renāte Gremze un ministra padomniece juridiskajos jautājumos Līga Āboliņa, kā arī Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga un Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns. 

Vizīte Ogrē tika sākta ar tikšanos Ogres Valsts ģimnāzijā, kur delegācijas dalībnieki tika iepazīstināti ar mūsdienīgo, energoefektīvo izglītības ēku un tajā notiekošo mācību procesu, īpaši akcentējot skolas ieguldījumu audzēkņu un pedagogu veselīga dzīvesveida veicināšanā. Oktobrī ģimnāzijā darbu ir uzsākusi veselības veicināšanas konsultante Zanda Bužinska. Traumu vai pēkšņu saslimšanu gadījumā viņa izvērtē nepieciešamību sniegt pirmo palīdzību un iesaka ārstu, pie kā vērsties, taču jaunās speciālistes pamatdarbs ir plānot un organizēt veselības veicināšanas un profilakses pasākumus vidusskolēniem, kā arī vadīt mācību stundas ar mērķi izglītot audzēkņus par veselības veicināšanas jautājumiem. Šāds amats Ogres novadā ir unikāls. “Mēs šādu pieeju gribam ieviest visā Latvijā, bet jūs to esat sākuši jau ātrāk,” atzīmēja veselības ministrs. “Tas būs ļoti labs piemērs citiem. Skolās ir jābūt cilvēkam, kurš pastāsta, kā pareizi jādzīvo, kā pareizi jārūpējas par sevi, kā pareizi jāsargā sevi. Bet, ja bērnam ir temperatūra, tad vajag iet mājās vai pie ģimenes ārsta.”

Vizītes turpinājumā H. Abu Meri un pārējie viesi devās uz Ogres rajona slimnīcu – vienīgo neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādi Ogres novadā, kas sniedz neatliekamo palīdzību visu diennakti, kā arī piedāvā plašu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu klāstu. Piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, slimnīca plāno uzlabot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, nomainot tehniski novecojušās tehnoloģijas un iegādājoties jaunas. Abu Meri atzinīgi novērtēja slimnīcas iniciatīvas, mērķtiecīgo attīstību, uzlabojot un nodrošinot kvalitatīvas veselības aprūpi reģiona iedzīvotājiem.

Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, klātesot iestādes valdei un medicīniskajam personālam, sniedza detalizētu informāciju par slimnīcas darbību – tās vēsturisko attīstību, struktūru, piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pieejamām diagnosticējošajām un citām iekārtām, cilvēkresursu piesaisti, saimniecisko nodrošinājumu un citiem iestādes darbā būtiskiem aspektiem. Būdama lielākā lokālā slimnīca Latvijā, tā ir rentabla, turklāt peļņu pastāvīgi iegulda attīstībā – gadu gaitā veikta esošo telpu renovācija un atklāts jauns slimnīcas korpuss, iegādātas modernas iekārtas, izveidota ilgstošās sociālās aprūpes institūcija “Pansionāts Ogre”, uzbūvēta “Ārstu māja” ar dzīvokļiem slimnīcas personālam. Ņemot vērā lielo dzemdību skaitu Ogres rajona slimnīcā (2023.gadā te pasaulē nākuši vairāk nekā 500 bērniņi), ir uzbūvēts un drīzumā darbu uzsāks Dzemdību nodaļas jaunais korpuss.

Tikšanās gaitā izvērtās arī ministra, pārējo delegācijas dalībnieku, slimnīcas vadības un darbinieku diskusijas par dažādiem aktuāliem jautājumiem veselības aprūpes nodrošināšanas jomā, pārrunājot nozarei raksturīgās problēmas un iespējamos risinājumus. Tāpat tikšanās dalībnieki diskutēja par pašvaldību lomu un nozīmi veselības veicināšanā. Pašvaldībām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā pieejams finansējumus vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem.

Veselības ministrs atzinīgi novērtēja slimnīcas veiktos ieguldījumus infrastruktūras un pakalpojumu attīstībā, kā arī speciālistu piesaistē. “Ministrijā man jau stāstīja par jūsu darbu, par jūsu investīcijām, jūsu plāniem. Apbraukājot Latviju, bieži vien dzirdu bēdīgus stāstus par to, cik viss ir slikti, un tas man ļoti nepatīk. Bet šis ir ļoti pozitīvs stāsts un nākamais piemērs,” pauda ministrs, izsakot vēlmi turpmākajā darbā izmantot arī Ogres rajona slimnīcas pieredzi.

“Mums ir prieks, ka jūs skatāties ar atvērtām acīm uz reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Ukrainas pieredze rāda, ka cilvēki izdzīvo, pateicoties tam, ka slimnīca ir tuvumā. Arī šeit ir svarīgi sniegt tūlītēju medicīnisku palīdzību uz vietas, un daudzos gadījumos tas ir izšķiroši,” gandarīts par ministra vizīti ir arī E. Helmanis.

Veselības ministrs reģionālajās vizītēs dodas regulāri, lai klātienē tiktos ar nozares speciālistiem un runātu par aktualitātēm veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un nodrošināšanā iedzīvotājiem - gan par finansējumu, gan cilvēkresursiem nozarē. Tāpat ministrs iepazīstas ar ārstniecības iestāžu investīciju projektiem. Veselības ministrs ir klātienē apmeklējis Daugavpili, Rēzekni, Ventspili, Talsus, Kuldīgu, Balvus, Alūksni, Liepāju un citas pilsētas.