Sestdiena, 20.07.2024 22:18
Ramona, Ritma
Trešdiena, 30. augusts, 2023 15:07

Vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Ogresnovads.lv
Vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Trešdiena, 30. augusts, 2023 15:07

Vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Ogresnovads.lv

Personām ar kustību traucējumiem, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, var būt nepieciešams pielāgot mājokļa ārējo vidi, piemēram, ierīkojot uzbrauktuvi (pandusu) vai pacēlāju.

Kādus vides pielāgošanas darbus ir atļauts veikt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā?
Lai nodrošinātu sev vai savam ģimenes loceklim mājokļa un vides pieejamību, dzīvokļa īpašniekam ir tiesības[Noteikts Dzīvokļa īpašuma likuma 11. panta piektajā daļā:

uzstādīt pacēlāju dzīvojamās mājas kāpņu telpā;

izbūvēt uzbrauktuvi pie dzīvojamās mājas ieejas vai pie dzīvokļa īpašuma, ja tam ir atsevišķa ieeja;

veikt citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību.

Ar ko ir jāsaskaņo vides pielāgošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā?

Veicot vides pielāgošanas darbus, ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības un pēc nepieciešamības jāsaskaņo darbi būvvaldē.

Pirms plānoto darbu veikšanas ir iepriekš jāinformē dzīvokļu īpašnieku kopība un pārvaldnieks.

Atbalsts vides pielāgošanai

Ogres novadā deklarētiem iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti ir tiesības saņemt Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz īres līguma pamata, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas;
mājoklis atrodas ēkas pirmajā stāvā vai, ja tas atrodas augstāk par pirmo stāvu, ēkā ir ierīkots lifts, ko var izmantot persona ar kustību traucējumiem;

dzīvokļa īpašnieks vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks, ja atbalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, ir devis rakstisku piekrišanu pacēlāja vai uzbrauktuves ierīkošanai.

Maksimālais Ogres novada pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienai personai, ir līdz 6000 EUR, bet pašvaldībā var lemt par finansējuma palielināšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus. Lai saņemtu atbalstu, pašvaldībā jāiesniedz saistošajos noteikumos "Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" norādītie dokumenti.

Saistošie noteikumi

Atlikušās izmaksas ir jāsedz pieteikuma iesniedzējam vai jāpiesaista papildu finansējums no citiem avotiem. Jārēķinās, ka vides pielāgošanas darbi var izmaksāt vairākus tūkstošus eiro.

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējums ir piešķirts vides pielāgošanas darbiem trīs adresēs Ogrē:

Mālkalnes prospektā 39, Ogrē (kāpņu pacēlājs);

Meža prospektā 4a, Ogrē (vertikālais pacēlājs un uzbrauktuve);

Tīnūžu ielā 11, Ogrē (2 gab. kāpņu pacēlāji).