Ceturtdiena, 25.07.2024 07:36
Jēkabs, Žaklīna
Otrdiena, 25. aprīlis, 2023 09:12

Visas tiesu instances atzīst Ogres novada domes lēmumu par likumīgu

Ogresnovads.lv
Visas tiesu instances atzīst Ogres novada domes lēmumu par likumīgu
Ogresnovads.lv
Otrdiena, 25. aprīlis, 2023 09:12

Visas tiesu instances atzīst Ogres novada domes lēmumu par likumīgu

Ogresnovads.lv

Šī gada 18. aprīlī Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamentā tika pieņemts lēmums atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar deputātes Ilgas Vecziediņas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 23. decembra spriedumu.

Līdz ar to ir noslēgusies gandrīz trīs gadus ilgusī tiesvedība, kurā Ilga Vecziediņa apstrīdēja Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, ar kuru 2020. gada 18. maijā tika anulētas I.Vecziediņas deputāta pilnvaras.

Šāds lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 4.panta pirmo daļu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu.

Minētās likuma normas nosaka deputāta pienākumus piedalīties sēdēs, kā arī savlaicīgi informēt par savu neierašanos un tās iemesliem. Tāpat likumā noteikts, ka dome var anulēt deputāta pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies domes sēdē.

Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad minētā deputāte bez attaisnojoša iemesla nebija apmeklējusi astoņas domes sēdes.

Savā prasības pieteikumā tiesai I.Vecziediņa savu nepiedalīšanos sēdēs centās pamatot, atsaucoties uz ārkārtējo situāciju valstī un paaugstinātu risku saslimt ar Covid-19. Pieteicējas argumentu klāstā bija minēti arī citi apsvērumi. Pieteicējasprāt, domes darbs, viņas klātneesamības dēļ, netika traucēts, pašvaldībai bija jānodrošina attālināta balsošanas iespēja, kā arī, ka šāds lēmums ir nedemokrātisks, cilvēktiesības ierobežojošs, ka šāda rīcība devalvē vēlētāju tiesības ievēlēt deputātus.

Gan rajona, gan apgabaltiesas, gan Senāta līmenī Ogres novada pašvaldības lēmums tika atzīts par pamatotu un likumīgu, pilnībā noraidot izteiktos pārmetumus pašvaldības vadītājam un pārējiem deputātiem, kā arī noraidot prasību atcelt lēmumu par deputāta pilnvaru anulēšanu un izmaksāt kompensāciju par negūtajiem ienākumiem un nodarīto morālo kaitējumu.

Ogres novada pašvaldību tiesā pārstāvēja izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

Ogres novada pašvaldība norāda, ka arī turpmāk stingri vadīsies no likumdošanā noteiktajiem principiem, tiesībām un pienākumiem.