Pirmdiena, 17.06.2024 16:23
Artis, Artūrs
Pirmdiena, 10. jūlijs, 2023 18:39

No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 13 (18.06.1938)

Ogres Vēstis Visiem
No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 13 (18.06.1938)
Pirmdiena, 10. jūlijs, 2023 18:39

No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 13 (18.06.1938)

Ogres Vēstis Visiem

Inž. Razuma firma ceļ aizsargdambi pie ĶegumaLai Ķeguma radītie ūdeņi neiekļūtu Jaunjelgavā, tad pilsētiņas un apkārtnes aizsargāšanai ceļ speciālu dambi. Darbus izpildīs inž. Razuma firma. Lielam dambim jābūt gatavam līdz 1939. g. rudenim. Atzīmējams, ka ar Daugavas ūdeņu izmantošanas ideju pirmais nāca klajā nelaiķis inž. A. Razums un pat savā laikā nodibināja s-bu "Daugavbūve", bet partiju laikos Daugavas spēkstacijas būvi «lielie vīri» uzskatīja par neizvedamu...

Kā lielvārdieši domā izmantot Ķeguma ezeru

Daugavas aizdambēšana pie Ķeguma augšpus sprosta radīs lielu ezeru. Lielvārdē ūdens ies pāri tagadējai Daugavpils šosejai un ieņems apmēram tādu pat platību, kādu Daugavas ūdeņi ieņēmuši gadu tūkstošus atpakaļ, ūdens starp citu iespiedīsies arī jaukā Rembates parka zemākajās vietās, rodot romantiskus līčus un līcīšus. Daudzi lieli koki un greznuma krūmi atradīsies ūdenī. Līdz ar lielās ūdens masas rašanos radīsies arī jauna jauka peldvieta un lielvārdieši cerē Rembates—Lielvārdes rajonu izveidot par īstu kūrvietu, kuras lielākā pievilcība būs ūdenssports. Lielajā Ķeguma ezerā, bez jaukajām peldēšanās iespējām, radīsies arī iespēja ierīkot pievilcīgu zēģelēšanas sporta vietu. Līdz ar to paredzama nākotnē nodibināšanās Lielvārdes jachtklubam, peldēšanas sporta biedrībai u. t. t. .. Pateicoties Ķegumam, Lielvārde izaugs no ciema par pilsētu, tā spriež lielvārdieši, kuru ciemā jau tagad vasarās iedzīvotāju skaits sanāk pāri tūkstotim.

ĶEGUMIEŠI OGRĒ.

Ogrē dzīvo pāri par 200 pie Ķeguma spēkstacijas būves nodarbināti strādnieki, amatnieki un ierēdņi. Lielvārdē ķegumiešu skaits sniedzas pāri 300. Starp Ķegumu un Lielvārdi gandrīz nav nevienas mājas, kurā nedzīvotu pa ķegumietim. Tā pat ir arī uz Ogres pusi. Tā Ķegums ievērojami ceļ Ogres un Lielvārdes labklājību. Uz vietas Ķegumā barakās dzīvo pāri par 1000 strādnieku. Darba vietās no Ogres un Lielvārdes strādnieki ierodas autobusos vai uz divriteņiem.

KĀ ZIVIS TIKS PĀRI AIZSPROSTAM.

Ķeguma spēkstacijas aizsprostā paredzēts arī zivju ceļš, jo citādi augšpus aizsprosta zivju Daugavā nebūtu, jo zivis parasti iet augšā pret straumi. Aizsprosta labajā pusē zivju ceļu ierīkos kāpņu veidā vai arī izbūvēs speciālu zivju liftu. Kuru no šiem paņēmieniem pielietos, to izšķirs šo vasar. Kāpņveidīgā zivju ceļā lielākās zivis lēks no vienas kāpnes uz otru u. t. t., bet mazākās izlīdīs pa speciāli ierīkotiem caurumiem.

Ja būs liftveidīgais ceļš, tad zivis iekļūs speciālā baseinā un laiku pa laikam ar elektrisko liftu tās pacels līdz ezera līmenim un izlaidīs laukā.

KĀ LEDUS IES PĀRI SPĒKSTACIJAS DAMBIM.

Lai pavasaru palu laika ledus neapdraudētu spēkstaciju, tad ierīkota speciāla aizsargsiena. Ledus aizsargsiena sastāv no atsevišķiem dzelzbetona balstiem, uz kuriem ārpusē gulēs 5 mtr. augsta siena. Tā ledu pārvadīs pāri aizsprostam, resp. aizsprosta mugurai. Tā tad ledus pārlaišanas jautājums atrisināts visai vienkārši.

LABA PEĻŅA STRĀDNIEKIEM.

Ķegumā vienkāršs strādnieks izpelna 50 santīmus stundā, bet amatnieks jau 80 santīmus. Katra maiņa strādā astoņas stundas, šī strādnieku dienas izpeļņa, salīdzinot ar strādnieku izpeļņu ārzemēs, ir samērā augsta.

DRĪZ PLOSTUS LAIDĪS TIKAI PA BRĪVĀ ŪDENS VIDĒJO DAĻU.

Ar 1. jūliju slēgs plostu ceļu gar labo krastu, pēc tam plostošanu pārcels uz brīvā ūdens vidējo daļu, kur apakšā izbūvēti sliekšņi.

KĀ IZVADĪS PLOSTUS.

Plostu un liellaivu izvadīšanai cauri aizsprostam kreisajā krastā izbūvēs speciālus 8 savā starpā saistītus baseinus. Lai plosti un liellaivas plostu ceļā varētu iebraukt straumes netraucēti, tad tiek izbūvēts neliels mola veidīgs uzbērums — straumes lauzējs. Aiz tā atradīsies caurlaides baseinā un aiz plosta nolaidīs aizvaru. Tad baseinā ūdens līmeni pazeminās līdz nākošā, zemākā baseina līmenim un tad atvērs priekšējo aizvaru un plosts ieies nākošā posmā. Tajā atkal nolaidīs ūdeni, un tā joprojām plosts vai liellaiva pakāpeniski izies cauri visiem astoņiem baseiniem. Katrs baseins būs apmēram tik liels, lai viens plosts tajā varētu ērti ieiet visā garumā un platumā.

JAUNĀ ŠOSEJA LIELVĀRDĒ JAU GATAVA.

Lielvārdē Ķeguma ezera ūdeņi sniegsies pāri līdzšinējai Rīgas—Daugavpils šosejai, tādēļ jau ierīkota jauna šoseja krietni augstāk krastā. Pie Lielvārdes jaunā šoseja ir vairākus kilometrus gara.

BIJ. OGRES KŪRMĀJAS EKONOMS

Zālītis atvēris 1. šķ. restorānu un viesnīcu Lielvārdē glītās un jaunremontētās telpās. Pie Zālīša dabūjamas izmeklētas pusdienas, vakariņas u. t. t.