Otrdiena, 16.04.2024 20:16
Alfs, Bernadeta, Mintauts
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 08:01

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 15 (02.07.1938.)

Ogres Vēstis Visiem
No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 15 (02.07.1938.)
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 08:01

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 15 (02.07.1938.)

Ogres Vēstis Visiem

PĀRMAIŅAS PAGASTU PAŠVALDĪBĀS. Ar iekšlietu ministra V. Gulbja rīkojumu notikušas šādas pārmaiņas pagastu pašvaldībās: Ogresgala pag. sekretāra palīga amatā iecelta Mirdza Bertmanis, atbrīvojot viņu pēc pašas lūguma no Bauņu pag. sekretāra palīga amata. Skrīveru pag. padomes locekļa amatā iecelts Andrejs Cielaviņš mirušā J. Mežiņa vietā. Lielvārdes pag. padomes locekļa amatā iecelts Andrejs Avotiņš mirušā J. Saulītes vietā.

BARGS PĒRKONA NEGAISS AR KRUSU.

Jāņu dienā Ogrei pāri gāja bargs pērkona negaiss ar krusu. Lietus un krusa nāca ar spēcīgu brāzmu un krusas graudi uzkrājās kā nosnidzis sniegs.

KAITĒ OGRES LABAI SLAVAI.

Šinīs dienās mūsu līdzstrādniekam bija saruna ar diviem augstākiem virsniekiem, kuri pagājušo svētdien uzturējušies Ogrē. Izsakot daudz cildinošu vārdu par Ogres dabas jaukumiem, virsnieki izteicās arī par kādu negatīvu vērojumu un proti: ieejot pusdienot viņi nosēdināti pie ne visai tīri apklāta galda (abi viesi bijuši tērpušies civilā).

Pasniegtā dzērienā atradušās divas beigtas mušas, kas sabojājušas viesu apetīti un līdz ar to labos uzskatus par Ogri. Uzņēmumu īpašniekiem gan būtu jāraugās, lai turpmāk līdzīgas nebūšanas neatkārtotos.

SAUĻOJAS KAŽOKĀ.

Jau kopš 1. jūnija ikrītus agri var vērot, noteiktā stundā – uz Centra peldētavu dodamies jaunu dāmu, kas tērpusies kažokā. Pludmalē tā novelk kažoku, zem kura ir peldu kostīms. Brīdi atveldzējusies dzestrajā ūdenī, tā uzvelk kažoku un kādu pusstundu pavada pludmalē šādā izskatā.

OGRES KORA LIETĀ.

Sakarā ar «Ogres Ziņās» cilāto Ogres kora jautājumu turam par nepieciešamu paskaidrot sekošo: Š. g. IX. dziesmu svētkos no Ogres pilsētas piedalījās Ogres pilsētas pamatskolas koris, kas dibināts 1937. g. decembrī uz paidagogu konferences lēmuma pamata un nav uzskatāms ne par viena kora turpinājumu. Korī dzied arī dziedātāji, kas savā laikā dziedājuši citos koros. No sava dibināšanas laika līdz šim koris sastāva ziņā ir tikai pieaudzis. J. Vilipsons, K. Ozoliņš, Ogres pamatsk. kora diriģenti.

OGRĒNIEŠI ATVADĀS NO SAVA DARBINIEKA

Kā zināms, bijušais Ogres policijas uzraugs J. L a p i ņ š pārcelts uz Rīgu par apriņķa I. iec. priekšnieka palīgu. J. Lapiņš Ogrei nokalpojis 5 1/2 gadus un iemantojis pilsētas pārvaldes, iedzīvotāju un visas sabiedrības simpātijas kā taisnīgs likuma pildītājs un apzinīgs savu uzdevumu veicējs. Atvadīšanas vakars notika stacijas priekšnieka A. Pudāna dzīvoklī, kur laipnā nama māte bija ziediem greznojusi telpas. Ierodoties J. Lapiņam ar kundzi, viņiem Ogres sabiedrības pārstāvji pasniedza ziedus. Vakaru uz īsu brīdi ar savu klātbūtni pagodināja arī apr. I. iec. priekšnieks Upelnieks. Starp viesiem atzīmējami tagadējais Ogres policijas uzraugs Kažmers, dzelzc. pol. uzraugs Lapko, policijas darbinieki un citi. Pie galda uzrunu teica pilsētas galvas biedris P. Liepiņš, no Ogres tirgotājiem, namsaimniekiem un pārējās sabiedrības pasniegdams balvu. No Bērnu draugu biedrības Ogres nodaļas J. Putniņš kā piemiņu nodeva portfeli. A. Strautmaņa jaunkundze pasniedza rozes. J. Lapiņš sirsnīgi pateicās par parādīto uzmanību. Vakars noritēja kopējās pārrunās un atmiņās par aizvadīto kopdarbību.

KO DOS OGREI UN LIELVĀRDEI ĶEGUMA BŪVE

Ogrē patlaban dzīvo daudzi Ķegumā nodarbinātie un Ogrei ir augoša tendence. Pēc Ķeguma spēkstacijas galīgas uzbūves, Ķegumā vairs nebūs nodarbināts lielais strādnieku skaits, tie pāries elektrības kabeļu līniju vilkšanas darbos un pie spēkstacijas paliks tikai tās apkalpe — techniskais personāls. Tā vajadzībām pacelsies Ķegumā (daļa jau ir uzbūvētas) dzīvojamās ēkas. Lielvārde Ķegumam ir tuvāk par Ogri. Abas šīs vietas vienos arī Ķeguma ezers, tvaikonīšu satiksme u.t.t. Paredzams, ka ezera krastos pacelsies daudzas jaunas vasarnīcas, jaunas dzīvojamās ēkas. Tādu jaunceltņu rašanās iespējama visgarām krastam starp Ķegumu un Lielvārdi. Tā tad Lielvārde, pēc Ķeguma būves pabeigšanas, lolo cerību kļūt par jaunāko Latvijas pilsētu. No otras puses Ķegumu Ogrei atkal tuvina galvas pilsēta Rīga, tādēļ nākotnē var sagaidīt jaunas celtniecības veidošanos arī ap Ogri.
A. Z.