Pirmdiena, 27.05.2024 15:52
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 10. maijs, 2023 08:17

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 7 (07.05.1938.)

Ogres Vēstis Visiem
No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 7 (07.05.1938.)
Ogres Vēstis Visiem
Trešdiena, 10. maijs, 2023 08:17

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 7 (07.05.1938.)

Ogres Vēstis Visiem

Baznīcas dzīve Ogrē (Mācītājs A. Krauklis)Līdz ar pavasara iestāšanos, rosīgāka kļuvusi arī Ogres ev.-lut. baznīcas dzīve. Svētdienās šovasar dievkalpojumi tiks noturēti iknedēļas plkst. 10 rītā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad dievkalpojumus plkst. 11 noturēs Ciemupē, Ogresgala pag. Ķēķu pamatskolā. Tādās reizēs Ogrē dievkalpojums būs plkst. 4 pēc pusdienas. Svētdienās pēc dievkalpojuma baznīcā notiks bērnu sanāksme. Otrdienās, kā parasti, jaunatnes stundas plkst. 6 vakarā, bet ceturtdienās plkst. 6 Amatnieku ielā 10 — arī bērnu sanāksme tā rajona bērniem.

Šinī vasarā baznīcā notiks vairāki koncerti, — bet sesonas beigās baznīcas Dāmu komitejas rīkotais koncerts Tautas namā. Kas attiecas uz draudzes darbības statistiku, redzams, ka dzimušo un mirušo skaits sacenšas, — un nevar vēl paredzēt, kuru gada beigās būs vairāk. Tagad dzimušo, pieteikto kristībām (starp tiem ir arī iepriekšējos gados dzimušie), skaits ir 12, bet mirušo — 10. Dzīvība ir pārsvarā, kaut arī mazā. Laulību skaits samērā mazs (līdz šim salaulāti 5 pāri). Pēc statistiķu domām, šinī un i sekojošos gados laulību skaitam jātop mazākam kara gadu dēļ (laulājamie dzimuši 1914.—1919. gados). Faktiski laulību skaits varēja būt lielāks, ja vien tā vecuma paaudze nopietnāk vēlētos saistīties ģimenes dzīvē. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ tiek rīkota ģimenes diena — lai radītu tās svētību un nepieciešamību tautas un valsts dzīvē. Ogres baznīcā ģimenes dienā plkst. 10 rītā pulcēsies sabiedriskās organizācijas, lai aizlūgtu par ģimenes svētumu un iegūtu dievišķus spēkus to tālāk kopt un dzīvot krietnu un daiļu dzīvi. Dievkalpojumu kuplinās koncerts.

Ogres policija rosīgi strādā

Pie atļauju izsniegšanas riteņbraucējiem un pilsoņu pārbaudīšanas riteņbraukšanas spējās. Atļauju un numuru izsniegšana uzsākta š. g. 28. aprīlī un līdz šim laikam izsniegtas jau 77 atļaujas. Satiksmes zināšanas pilsoņiem samērā labas un pārbaudi nav izturējušas tikai pāris personas. Atļaujas Ogres policija izsniedz darbdienās no plkst. 10—13 un no plkst. 19—20. Iepriekš iesniedzot rakstisku lūgumu uz Rīgas apr. polic. 1. iec. pr-ka vārdu, apmaksātu ar Ls 1.— zīmognodevu. Atļaujas izsniedz personām, kas izturējušas pārbaudi un ne jaunākām par 12 gadiem, pie kam vecumā no 12—18 g. lūgums līdzjāparaksta vecākiem.

Centrā jau izdotas visas vasarnīcas

Vasarnīcu izīrēšana Ogrē norit strauji. Kur pagājušā nedēļā vēl centra rajonā varēja dabūt pārdesmit istabas, tur tagad vairs nav izdodama neviena. Arī Pārogrē un Jaunogrē ir liela rosība vasaras mītņu izīrēšanā. Vasarnīcas vēl dabūjamas sākot no Tīnūžu un Lielvārdes ielām uz augšu, visvairāk to ir t. s. Jaunajā parkā. Patlaban uz dzīvi Ogrē pāriet vēl samērā mazāk ļaužu, bet «kaujas gatavībā» jau ir daudzi. Vasarnieku pieplūdums sāksies pēc 14. maija, kad beigsies pamatskolas. Otrs vasarnieku vilnis parasti uz Ogri veļas pēc mācību nobeiguma vidusskolās, kas ir maija beigās. Maija beigas un jūnija sākums ir īstās vasarnieku dienas. Oficiālā kūrorta sesona Ogrē sākas 1. jūnijā.

Pavasars Ogrē

Atkal vecais starņu pāris Ogres muižas alejas vītolos parkšķina savu pavasara dziesmu. Tas nozīmē, ka klāt ziedonis ar visiem saviem jaukumiem, tad skaidri zināms, ka pavasars nu atkal klāt. Kur gan vēl citur tik viegli var pazaudēt sirdis, ja ne skaistajā Ogrē, staigājot roku rokā ar patīkamu cilvēku sudrabotās mēnešnaktīs gar vizošas upes krastiem un klausoties saldi sēras lakstīgalas triolēs...

Katru pavasari Ogrē jaunas vasarnīcas aug kā sēnes pēc lietus. Brīvie gruntsgabali un dārzi kļūst aizvien retāki. Un jaunajiem ļaudīm sāk uzmākties bažas, kur norunāt klusas satikšanās vietas. Gan kūrorta valdīšana un čaklie iedzīvotāji ir rūpējušies par jaunu parku, aleju un birstalu stādīšanu, bet koki vēl maz pastiepušies un nav lietojami klusai, romantiskai sapņošanai.

Rodas jautājums, kur tad Ogrē visvairāk ir pazaudētas sirdis? Nu, protams, kā jau pats vārds to rāda — Mīlas kalnā. Nav tāda vietējā vai iebraucēja, kas Ogres kalnā nebūtu sapņojis savus skaistākos sapnīšus. Tad vēl godam minama Krasta iela, kas siltajos vakaros skan no jauno ļaužu čalām. Sirmais Bāku kalns ar pilsētas parku arī bijis liecinieks neskaitāmiem maigiem vārdiem maija un jūnija vakaros.

Pārogres krastā, starp dzelzs tiltu un centrālo peldētavu, tā sauktā «Lakstīgalu paradīze» arī, šķiet, piedzīvojusi zaudēto siržu rekordskaitli, tā ka pat nelielo gatvi no Bāku kalna uz skolas laipām pārogrieši sauc par «Mīlas aleju» un tur esošo tiltiņu par «Nopūtu tiltu». Vēl kā romantiskas vietiņas būtu minami Ķenčkalns un Lazdu kalns pie Pārogres stacijas. Kur Ogres jaunieši pavasaros iet plūkt pirmās vijolītes? Protams, Zilajos kalnos, kur vispirmās plaukst maij puķītes, tad vēl birstalās pie Ogres grīvas saimniecības un cinīšu saliņas Dzirnavu dambī. Agrākos laikos pavasaros romantiski bija noskaņoti ari mūsu vecākās paaudzes pārstāvji no mednieku saimes. Tie vakaros skrēja uz Turkalnes pusi, lai meža stīgās rībinātu bises, krēslas stundās medot slokas.

Tagad mednieki romantisko sloku medību vietā rīko nepieciešamās vārnu šaušanas sacīkstes. Ari pavasara darbs! Un, kā dzirdams, vienam, otram esot prāvi panākumi šajā frontē. Kamēr vēl peldu sezona Ogrē nav sākusies, pilnā spēkā iet vaļā makšķerēšana un nēģu ķeršana. Vīri garos zābakos, apbruņojušies makšķerkātiem, tārpiem un tradicionāliem «pustopiem», cauru dienu stāv ledainos Ogres ūdeņos un cilā tukšo makšķeri. Kādreiz jau aiz pārpratuma gadās arī pa zivij. Bet daudz lētāk tādu nopirkt uz tirgus, nekā gadiem ilgi dziedēt pārsaldēto kāju reimatismu. Daudz labāk veicās nēģu zvejniekiem. Tiem ir gan lielas pūles pavasaros ar taču celšanu, bet par to svaigie Ogres nēģi katru dienu kūp vakariņu galdā. Vienu otru nakti gan notiekot nēģu murdu «kontroles» no zvejnieku saimei nepiederošām personām.