Ceturtdiena, 25.07.2024 07:01
Jēkabs, Žaklīna
Piektdiena, 22. marts, 2024 15:29

Drīkst dedzināt tikai sausas koku un krūmu ciršanas atliekas

Ogresnovads.lv
Drīkst dedzināt tikai sausas koku un krūmu ciršanas atliekas
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 22. marts, 2024 15:29

Drīkst dedzināt tikai sausas koku un krūmu ciršanas atliekas

Ogresnovads.lv

Iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, sākas rosība dārzos, pagalmos un citās teritorijās. Īpašumu sakopšanas laikā ik gadu aktualizējas jautājums par dedzināšanu.

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem atkritumu radītājiem un valdītājiem novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir noteikti aizliegumi, tostarp arī attiecībā uz dedzināšanu. Ir aizliegts: jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus; jebkādā veidā dedzināt bioloģiskos atkritumus, izņemot, ja pašvaldība izsludinājusi konkrētu atkritumu dedzināšanas periodu.

Ja šāds periods nav noteikts, ārpus pilsētu un ciemu teritorijām esošajos nekustamos īpašumos ir pieļaujama tikai sausu kokmateriālu dedzināšana (drīkst dedzināt koku un krūmu ciršanas atliekas, koku un krūmu sausos zarus (bez lapām), kaitēkļu bojātos zarus un augus), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, trešo personu mantai, tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana un kokmateriāli ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā (piemēram, aizliegts ierīkot atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību).

Nekustamajos īpašumos pilsētu un ciemu teritorijās, kas atrodas blīvas savrupmāju apbūves teritorijā, dārza māju apbūves teritorijā vai zemes vienībās, kuru apbūves laukums atbilst dārza māju apbūves teritorijas platībai, pieļaujama tikai īslaicīga (ne ilgāk par divām stundām) iepriekšminēto sauso kokmateriālu sadedzināšana.