Trešdiena, 24.07.2024 09:22
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Sestdiena, 24. septembris, 2022 10:01

Ogres novada pašvaldības policija svin 30 gadu jubileju

ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldības policija svin 30 gadu jubileju
Sestdiena, 24. septembris, 2022 10:01

Ogres novada pašvaldības policija svin 30 gadu jubileju

ogresnovads.lv

Piektdien, 23. septembrī, Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē svinīgā pasākumā tika atzīmēta Ogres novada pašvaldības policijas 30 gadu jubileja.

Svētkus atklāja pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks, kurš amata pienākumus sāka pildīt šī gada 1. aprīlī. Gan viņš, gan citi jaunie pašvaldības policijas darbinieki deva zvērestu, soloties būt uzticīgiem Latvijas Republikai, godīgi pildīt savus pienākumus, netaupīt spēkus un, ja nepieciešams, arī dzīvību Latvijas Republikas un Ogres novada labā, kā arī gādāt par mieru, drošību un kārtību Ogres novadā.

Nozīmīgajā dienā pašvaldības policijas darbiniekus sveica Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis un viņa vietniece Dana Bārbale. “Šodien ar lepnumu varam teikt, ka Ogres novads ir lielākais novads Latvijā, un tas uzliek lielu atbildību katram pret mūsu darbu – gan to, ko darām mēs domē, gan to, ko jūs darāt pašvaldības policijā”, Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa vārdā pateicoties par pašvaldības darbinieku līdzšinējo devumu un vēlot veiksmi turpmākajā darbā, pauda D. Bārbale. “Mēs ticam jums un ticam, ka kopā mums izdosies Ogres novadu darīt labāku, sabiedrība mums uzticēsies un visi dzīvosim drošāk. Un šeit būtisks nopelns ir ikvienam jūsu darbam, jūsu attieksmei un ticībai sev un savam novadam.”

Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, augstu profesionalitāti un sasniegtajiem darba rezultātiem P. Špakovskis un D. Bārbale pasniedza Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu pašvaldības policijas priekšniekam R. Ikauniekam, priekšnieka vietniekam Artim Munduram, priekšnieka vietnieka p.i. un vecākajam inspektoram Valērijam Vasiļonokam, vecākajai inspektorei Edītei Strodei, vecākajai inspektorei Dacei Odmiņai, inspektoram Andrejam Cvigunam, inspektoram Aivaram Dakulim, inspektoram Sergejam Kuzņecovam, inspektoram Nikolajam Nagornijam, inspektoram Leo Ozoliņam, jaunākajam inspektoram Dzintaram Kukulim, jaunākajam inspektoram Raivim Perfiševam.

Ogres novada pašvaldības policijas Goda rakstu saņēma pašvaldības policijas darbinieki Emīls Mamedovs, Jurijs Matrosovs, Andrejs Cviguns, Aigars Gudļevskis, savukārt pašvaldības policijas Pateicību saņēma Kaspars Bergmanis, Ainārs Bleija, Ģirts Grīslītis, Didzis Kukulis, Mareks Pudulis-Indāns, Mārtiņš Ratnieks, Aigars Škutāns, Mārtiņš Vīksna, Kārlis Ozols, Kristaps Ekkerts, Jānis Ļūļa, Juris Začs, Raimonds Zutis.

Pašvaldības policijas dibinātāja un pirmā priekšnieka Aivara Zundes vārdā pašvaldības policiju jubilejā sveica arī viņa toreizējais vietnieks Ēvalds Butāns, citi šīs iestādes kādreizējie vadītāji, kā arī sadarbības partneri.

Svinīgajā pasākumā dalībniekus priecēja vokālā ansambļa “Svilpastes” muzikālais sniegums.

Fotogalerija šeit: