Otrdiena, 21.05.2024 13:06
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Otrdiena, 7. maijs, 2024 14:41

Ogres slimnīcā taps jauna operāciju zāle

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Ogres slimnīcā taps jauna operāciju zāle
Otrdiena, 7. maijs, 2024 14:41

Ogres slimnīcā taps jauna operāciju zāle

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Nule kā pie SIA «Ogres rajona slimnīca» atklāta jaunās Dzemdību nodaļas piebūve, kas pilnībā uzcelta par slimnīcas līdzekļiem, bet jau līdz gada nogalei plānots aprīkot jaunu operāciju zāli nepārtrauktu ambulatoro operāciju un manipulāciju veikšanai. Šai iecerei projekta ietvaros saņemts Eiropas finansējums ceturtdaļmiljona eiro apmērā, par ko slimnīcas vadībai un darbiniekiem ir liels gandarījums un prieks, jo līdz šim medicīnas iestādei lielākoties ar visām iecerēm bijis jātiek galā pašu spēkiem un finansējumu, kas arī veiksmīgi izdevies.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka projekta ietvaros ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras stiprināšanai Ogres rajona slimnīcā paredz izbūvēt jaunu operāciju zāli nepārtrauktu ambulatoro operāciju un manipulāciju veikšanai, tādējādi sekmējot integrētu veselības aprūpes pieeju un veicinot epidemioloģisko prasību izpildi.

Projekta budžets ir 278 tūkstoši eiro, tostarp 256 tūkstoši 332 eiro – Eiropas Atveseļošanās fonda finansējums. 

«Projektā paredzēts izveidot un aprīkot jaunu operāciju zāli, kur tiks veiktas ambulatorās dienas stacionāra operācijas un ambulatoras manipulācijas. Tādējādi būs nodalīta ambulatorā pacientu plūsma no stacionāra pacientu plūsmas, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību, mazinot infekciju slimību izplatību riskus un veicinot epidemioloģisko prasību ievērošanu. Aizvadītajā nedēļā izsludināts iepirkums šim mērķim nepieciešamās aparatūras iegādei, kas noslēgsies 28. maijā,» skaidro D. Širovs. Šobrīd dienas stacionāra operācijas veic operāciju zālēs, kur sniedz gan neatliekamo, gan akūto stacionāro ķirurģiska profila medicīnisko palīdzību. Tādējādi nav nodalīta ambulatorā un stacionārā pacientu plūsma un infekciju gadījumā ir samazināta operāciju zāļu izmantošanas kapacitāte. Papildu operāciju zāles izveide uzlabos arī darbības nepārtrauktību, tajā skaitā sabiedrības veselības krīžu situācijās.

Ogres rajona slimnīca sniedz valsts apmaksātus pakalpojumus dienas stacionārā ķirurģijas, ginekoloģijas un gastroenteroloģijas profilos saskaņā ar līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Jaunas operāciju zāles izveide minētajos profilos uzlabos pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, un attiecīgi samazināsies gaidīšanas laiks. Operāciju zāle būs paredzēta arī pacientiem ar kustību traucējumiem. Turklāt tiks īstenoti principi par pakalpojumu secīgu saņemšanu vienā ārstniecības iestādē. 

Jāpiebilst, ka projekta ietvaros plānots iegādāties operāciju galdu, lampu, pacientu ratus, operāciju zāles konsoli, koagulatoru, anestēzijas iekārtu, endoskopiju izmeklēšanas komplektu, videolaringoskopu un endoskopu mazgājamo mašīnu. Projektu paredzēts īstenot jau līdz šā gada nogalei. 

Slimnīcā šobrīd noris arī intensīvs darbs saistībā ar telpu optimizēšanu un pārprofilēšanu, kas atbrīvojušās pēc jaunā Dzemdību nodaļas korpusa izbūves un minētās nodaļas pārcelšanās uz jaunajām telpām.