Pirmdiena, 17.06.2024 16:09
Artis, Artūrs
Svētdiena, 12. novembris, 2023 21:56

Par dzīvesbiedra saduršanu – trīs gadi nosacīti

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Par dzīvesbiedra saduršanu – trīs gadi nosacīti
Unsplash.com
Svētdiena, 12. novembris, 2023 21:56

Par dzīvesbiedra saduršanu – trīs gadi nosacīti

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Alkohola reibums, ar ko mēdz aizbildināties likumpārkāpēji, ir vainu pastiprinošs, nevis mīkstinošs apstāklis, un, atgūstot skaidro saprātu, nereti atliek vien priecāties, ka izdarītā sekas nav bijušas vēl smagākas. Tomēr par reibumā sastrādāto nākas atbildēt likuma priekšā. Tieši tā notika ar kādu sievieti, kura, būdama reibumā, ar nazi tīši sadūra dzīvesbiedru. 

Zemgales rajona tiesa Ogrē 2023. gada 20. septembrī rakstveida vienošanās procesā izskatīja krimināllietu Annas B. (vārds mainīts) apsūdzībā pēc Krimināllikuma 125. panta otrās daļas 9. punkta. Pārbaudījusi pirmstiesas kriminālprocesā noslēgtās vienošanās noslēgšanas apstākļus un tās atbilstību Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normām, tiesa konstatēja, ka Anna tīši nodarīja smagu miesas bojājumu personai, ar kuru viņa ir pastāvīgās intīmās attiecībās un ir kopīga (nedalīta) saimniecība. 

Pērnā gada 30. oktobrī Annai, atrodoties savā dzīvesvietā kādā privātmājā, radās konflikts ar Bruno (vārds mainīts), un tā laikā Anna, būdama alkohola ietekmē, dusmu vadīta, nolūkā nodarīt Bruno miesas bojājumus, virtuvē paņēma nazi, piegāja pie viņa un, pieļaujot jebkāda smaguma miesas bojājumu nodarīšanas iespēju, tīši vienu reizi ar nazi iedūra Bruno labajā augšstilbā. Minētās noziedzīgās darbības rezultātā Bruno tika nodarīts miesas bojājums – durti griezta brūce labajā augšstilbā ar paceles vēnas bojājumu, kas pēc sava rakstura pieskaitāms smagiem, cietušā dzīvībai bīstamiem miesas bojājumiem. 

Ar savām darbībām Anna izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 125. panta otrās daļas 9. punktā, un tiesa nolēma atzīt viņu par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.  

Tiesa nolēma arī apstiprināt starp prokurori Z. Konošonoku un apsūdzēto šā gada 31. augustā pirmstiesas procesā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un saskaņā ar Krimināllikuma 125. panta otrās daļas 9. punktu sodīt Annu B. ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem, ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta pirmo, otro un trešo daļu, brīvības atņemšanas sodu trīs gadus nosakot nosacīti ar pārbaudes laiku uz četriem gadiem, un saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta piekto daļu papildsodu – probācijas uzraudzību – izpildīt tikai tad, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu. Reālas brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā soda izciešanas termiņā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku – divas brīvības atņemšanas dienas. 

Nosacīti notiesātās pārraudzība uzdota Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļai. 

CD diskus, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem, nolemts atstāt turpmākajai glabāšanai. Lietiskos pierādījumus – nazi, Annas nagu un zemnagu satura paraugus, divus sterilus vates tamponus ar nomazgājumiem (DNS paraugiem) no Annas rokām un Bruno siekalu paraugus, kas glabājas Austrumzemgales prokuratūras (Ogrē) lietisko pierādījumu glabātavā, – pēc sprieduma spēkā stāšanās iznīcināt, bet lietiskos pierādījumus – džemperi un bikses – pēc sprieduma spēkā stāšanās atdot īpašniecei, laikam jau kā mēmu atgādinājumu par dzērumā sastrādāto.