Trešdiena, 24.07.2024 09:14
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Svētdiena, 5. novembris, 2023 20:37

Probācijas dienests – drošākai sabiedrībai

Daiga Reliņa, vadošā probācijas speciāliste, Ogres nodaļas vadītāja
Probācijas dienests – drošākai sabiedrībai
Ogresnovads.lv
Svētdiena, 5. novembris, 2023 20:37

Probācijas dienests – drošākai sabiedrībai

Daiga Reliņa, vadošā probācijas speciāliste, Ogres nodaļas vadītāja

Jubilejas gada noskaņojumā 18. oktobrī Tukumā notika Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības darbinieku un sadarbības partneru godināšanas pasākums. Kopā Atzinības, Pateicības un Cildinājuma rakstus saņēma 21 darbinieks un 29 sadarbības partneri. Arī daudzi Ogres novadnieki.

Jau 20 gadu profesionāli un ar entuziasmu Valsts probācijas dienesta speciālisti strādā, lai veicinātu Latvijas kriminālsodu politikas attīstību, stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot mūsdienīgus taisnīguma atjaunošanas elementus konfliktiem, ko radījis noziegums. Šodien Valsts probācijas dienests ir moderna sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, savā darbā piesaista brīvprātīgos, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju. Katru gadu Valsts probācijas dienests pateicas darbiniekiem un valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām par būtisko ieguldījumu, ko tie snieguši Valsts probācijas dienestam, veicot dienesta uzdevumus un funkcijas, kopā veidojot drošāku sabiedrību. Šis 2023. gads ir īpašs, jo dienests svin savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju.

Pasākuma organizatore Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāja Olga Dobroserdova saka:

«Mēs strādājam, lai kopīgi veidotu drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību. Par Valsts probācijas dienesta darbības rezultātiem pateicamies visiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem. Viņu profesionalitāte, entuziasms, pašaizliedzība un lojalitāte, rūpējoties par sabiedrības drošību, ir nenovērtējami. Pateicoties kopīgajam darbam, tiek realizēta probācijas klientu sociālā iekļaušana, ko uzskatām par saprātīgāko risinājumu noziedzības mazināšanai valstī.»

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona Ogres nodaļas kolektīvs pateicas visiem saviem sadarbības partneriem, un šogad Pateicības un Cildinājuma rakstus saņēma SIA «Remte» kolektīvs, Ogres kapu pārzine Biruta Jeļeckiha, Ogres novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja Mirdza Strelča, Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Indra Viktorovna, sociālā darbiniece Marika Stepāne, Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Laizāns, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis.

Svinīgajā pasākumā Ogres novada pašvaldības vārdā Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa sveica Valsts probācijas dienesta kolektīvu 20 gadu jubilejā un pasniedza īpašu suvenīru. Pateicības un Atzinības rakstus saņēma arī Ogres nodaļas kolektīva darbinieki: vadošā probācijas speciāliste, nodaļas vadītāja Daiga Reliņa, vecākā probācijas speciāliste Zane Poķe, Elīna Pučeka un probācijas speciāliste Ilze Novicka-Lūse.