Pirmdiena, 24.06.2024 07:15
Jānis
Pirmdiena, 16. janvāris, 2023 06:11

"Sadales tīkls" atgādina par elektrodrošību plūdu sezonā

AS "Sadales tīkls"
"Sadales tīkls" atgādina par elektrodrošību plūdu sezonā
Pirmdiena, 16. janvāris, 2023 06:11

"Sadales tīkls" atgādina par elektrodrošību plūdu sezonā

AS "Sadales tīkls"

Iestājoties atkusnim, upēs paaugstinās ūdenslīmenis – applūst palienes un zemākas vietas, iespējama arī plašāku teritoriju applūšana. Plūdu zonās var applūst arī elektroapgādes infrastruktūra, tāpēc AS "Sadales tīkls" seko līdzi situācijai un drošības nolūkos var uz laiku atslēgt elektroapgādi bīstamajās teritorijās.

Plūdi var skart arī dzīvojamās ēkas, tāpēc "Sadales tīkls" atgādina par individuāliem drošības pasākumiem – svarīgi pēc iespējas parūpēties, lai mitrumā nenonāk personīgās elektroierīces un elektroinstalācija.


Vissatraucošākā situācija patlaban ir Jēkabpils novadā un tuvākajā apkārtnē, kur turpinās ledus un vižņu blīvēšanās Daugavā un applūst plašas teritorijas, tomēr dzelteno ūdens līmeņa brīdinājumu Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis visā valsts teritorijā. Patlaban tas ir spēkā līdz 16. janvārim.


"Sadales tīkls" atgādina – ja aculiecinieki pamana applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskalotus balstus vai to konstrukcijas, kabeļus – nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties šai teritorijai, bet par bīstamo situāciju uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112, vai "Sadales tīklam" uz diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Mazāk bīstamās situācijās bojājumus elektrotīklā var pieteikt "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv – sadaļā "Pieteikt bojājumu".


Uzņēmums aicina iedzīvotājus neaizmirst par personisko drošību:
-parūpēties, lai mājas pagalmā, pagrabā vai citās vietās, kas var applūst, neatrastos spriegumam pieslēgtas elektroierīces, vadi;
-ja iespējams, telpās, kuras pakļautas applūšanas riskam, laikus pārtraukt elektrības padevi, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai drošinātājus.

"Sadales tīkla" speciālisti seko līdzi ūdenslīmenim un situācijai elektrotīklā. Konstatējot bīstamību, applūdušās teritorijās iedzīvotāju drošības labad uz laiku var tikt pārtraukta elektroapgāde – līdz brīdim, kad iekārtas atkal būs drošas ekspluatācijai.