Svētdiena, 16.06.2024 16:10
Justīne, Juta
Trešdiena, 20. marts, 2024 17:03

Varmākām jāstrādā, jāmaksā vai jāārstējas

Varmākām jāstrādā, jāmaksā vai jāārstējas
Unsplash.com
Trešdiena, 20. marts, 2024 17:03

Varmākām jāstrādā, jāmaksā vai jāārstējas

Ja cilvēks pret savu ģimeni bijis varmācīgs un tiesa pieņēmusi lēmumu, lai viņu no tās norobežotu, šāds lēmums strikti jāievēro, pat ja grūti sevi savaldīt vai ļoti gribas apmeklēt bērna skolas koncertu. Pretējā gadījumā būs jādodas uz tiesu, lai atbildētu jau par krimināli sodāmu nodarījumu. Par to nācās pārliecināties gan kādam varmākam Jelgavā, gan Ogrē. 

Zemgales rajona tiesa Jelgavā šā gada 20. februārī atklātā tiesas sēdē skatīja krimināllietu, kurā Raivis A. (vārds mainīts)  apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 168.1 pantā. 

Novērtējusi iztiesāšanā pārbaudītos pierādījumus, tiesa konstatēja, ka Raivis ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Proti, viņam ar Zemgales rajona tiesas lēmumu bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi, tostarp aizliegums atrasties mājoklim, kurā patstāvīgi dzīvo Alise, tuvāk par 50 metriem; aizliegums tuvoties sievietes dzīvokļa durvīm, aizliegums satikties ar Alisi un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu saskari un aizliegums jebkādā veidā sazināties. Raivis ar minēto tiesas lēmumu bija iepazinies 2022. gada 3. augustā, ko apliecināja ar savu parakstu. Neraugoties uz tiesas noteiktajiem aizliegumiem, zinot par kriminālatbildību to nepildīšanas gadījumā, 2023. gada 23. janvārī Raivis, agresīvi noskaņots, pie ēkas, starp 3. un 4. kāpņutelpas ieejas durvīm, piegāja pie Alises un izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, uzsāka sarunu ar viņiem, izmantojot necenzētu leksiku. Tādā veidā apsūdzētais pārkāpa Zemgales rajona tiesas lēmumā noteiktos pagaidu aizsardzības līdzekļus – aizliegumu satikties ar Alisi un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu saskari un aizliegumu jebkādā veidā sazināties. 

Tiesa nolēma atzīt Raivi par vainīgu un galīgo sodu noteikt sabiedrisko darbu uz 320 stundām. Soda izciešanai varmākam jāierodas Valsts probācijas dienestā. Nolemts arī piedzīt no Raivja Alises labā 750 eiro un morālo kompensāciju 700 eiro. 

Par līdzīga rakstura pārkāpumu uz apsūdzēto sola Zemgales rajona tiesā Ogrē šā gada 15. februārī sēdās arī Kārlis A. (vārds mainīts), kurš arī bija apsūdzēts Krimināllikuma 168.1 pantā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2023. gada 14. jūlijam).

Arī Kārlis ļaunprātīgi nepildīja ar Zemgales rajona tiesas 2023. gada 10. maija lēmumu noteiktos pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus, tostarp aizliegumu uzturēties Ogres 1. vidusskolā. Ar minēto lēmumu Kārlis iepazīstināts 2023. gada 12. maijā, ko apliecināja ar savu parakstu.

Neraugoties uz noteikto aizliegumu un zinot par kriminālatbildību tā nepildīšanas gadījumā, 2023. gada 17. maijā, laikā no pulksten 17 līdz pulksten 18, Kārlis ieradās mācību iestādē, lai apmeklētu koncertu, kurā uzstājās viņa meita, lai gan, kā jau iepriekš minēts, vīrietis skolai faktiski nedrīkstēja pat tuvoties, lai arī kāds būtu iemesls. 

Tiesa nolēma atzīt Kārli par vainīgu noziedzīgajā nodarījumā, kas izdarīts, atrodoties ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, un saskaņā ar Krimināllikuma 14. panta pirmo daļu atbrīvot no soda. Kārlim noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ambulatora ārstēšana medicīnas iestādē. Ar tiesas lēmumu medicīnas iestādes ārstam psihiatram uzdots izpildīt Kārlim noteikto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, ņemot vērā viņa dzīvesvietu.

Nolemts arī atbrīvot personu no samaksas par aizstāvja palīdzību un segt no valsts līdzekļiem procesuālos izdevumus 140,75 eiro apmērā par zvērināta advokāta sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību pirmstiesas procesā un iztiesāšanā.

Abos gadījumos saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.