Piektdiena, 19.07.2024 05:30
Digna, Jautrīte, Kamila
Ceturtdiena, 30. marts, 2023 06:19

Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē aprīlī

Lielvārdes katoļu draudze
Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē aprīlī
Ceturtdiena, 30. marts, 2023 06:19

Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē aprīlī

Lielvārdes katoļu draudze

Svētdienās:10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;10:20 – Rožukroņa lūgšanas;

Lielajā Gavēnī: 10:40 –“Rūgtās asaras” dziedājums;
11:00 – Sv. Mise.


Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.
Krusta ceļš Lielajā Gavēnī: trešdienās, piektdienās un sestdienās (draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00.


Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība:


2.aprīlī– Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu svētdienā
pl. 11:00 — sv. Mise ar palmu/pūpolu svētīšanu un procesiju. Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai!


6.aprīlī – Lielajā Ceturtdienā:
pl. 18:00 - Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju mazgāšanas ritu un Vissv. Sakramenta pārnešanu.


7.aprīlī – Lielajā Piektdienā (jāievēro STINGRAIS gavēnis!):

pl. 13:30 - Krustaceļš.
pl. 15:00 - Kunga ciešanu dievkalpojums.


8.aprīlī – Lielajā Sestdienā:
pl. 11:00 - Sāpju Mātes stunda.

9.aprīlī -Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu svētdienā:

pl. 0:00 - Lieldienu Vigīlija svētajā naktī (galvenais Lieldienu dievkalpojums!):uguns, ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana; adorācijas nakts līdz rītam.
pl. 7:30 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes);
pl. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija;
Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas Mise ar Lieldienu maltītes pasvētīšanu.


10.aprīlī – Otrajās Lieldienās:

pl. 14:00 – sv. Mise Jumpravā


16. aprīlī — Dieva Žēlsirdības svētkos (Baltajā svētdienā):

pl. 11:00 — sv. Mise Lielvārdē.


30.aprīlī – Labā Gana svētdiena:

pl. 11:00 – sv. Mise.

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus nākt dziedāt mūsu draudzes korī!

Pazemīgi lūdzam ziedot dievnama uzturēšanas darbiem! Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā  prāvestam A.Solimam vai ieskaitot draudzes kontā: Lielvārdes Romas katoļu draudze,   Reģ. Nr. 90001080360 SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451.

Dievkalpojumos tiešraidē var attālināti piedalīties facebook.com/lielvardesbaznica šeit:
Dievkalpojumu ierakstu arhīva krātuve šeit: