Pirmdiena, 17.06.2024 17:28
Artis, Artūrs
Trešdiena, 22. februāris, 2023 05:00

Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē martā Lielajā gavēnī

Lielvārdes katoļu draudze
Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē martā Lielajā gavēnī
Trešdiena, 22. februāris, 2023 05:00

Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes draudzē martā Lielajā gavēnī

Lielvārdes katoļu draudze

Svētdienās:10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana,adorācija un Rožukronis;10:40 – “Rūgtās asaras”dziedājums;11:00 – Sv.Mise.

Darbdienās:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:
sv. Mise pl. 18:00.
Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās (draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00 pirms sv. Mises.

02.03. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 18:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem.
Pēc sv. Mises - Svētā stunda.

03.03. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl.18:00.

20.03. — sv. Jāzepa pārceltie svētki:
18:00 — svinīgā sv. Mise.

25.03. — Kunga pasludināšanas svētkos:
12:00 — svinīgā sv. Mise.

Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība
02.04. – Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu svētdienā
pl. 11:00 — sv. Mise ar palmu/pūpolu svētīšanu un procesiju. Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai!!!


06.04. – Lielajā Ceturtdienā:
pl. 18:00 - Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju mazgāšanas ritu un Vissv. Sakramenta pārnešanu.


07.04. – Lielajā Piektdienā (jāievēro STINGRAIS gavēnis!): pl. 13:30 - Krustaceļš.
pl. 15:00 - Kunga ciešanu dievkalpojums.


08.04. – Lielajā Sestdienā:
pl. 11:00 - Sāpju Mātes stunda.


Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu svētdienā:
09.04. – pl. 0:00 - Lieldienu Vigīlija svētajā naktī (galvenais Lieldienu dievkalpojums!): uguns, ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana; adorācijas nakts
līdz rītam.
pl. 7:30 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes);
pl. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija;Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas Mise ar Lieldienu maltītes pasvētīšanu.

Pazemīgi lūdzam ziedot dievnama uzturēšanas darbiem! Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā  prāvestam A.Solimam vai ieskaitot draudzes kontā: Lielvārdes Romas katoļu draudze,   Reģ. Nr. 90001080360 SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451.

Dievkalpojumos tiešraidē var attālināti piedalīties facebook.com/lielvardesbaznica šeit:
Dievkalpojumu ierakstu arhīva krātuve šeit:

Informāciju sagatavoja priesteris Andris Solims