Ceturtdiena, 25.07.2024 06:10
Jēkabs, Žaklīna
Svētdiena, 29. maijs, 2022 05:55

Latvijas kapsētās sācies kapusvētku laiks

katolis.lv
Latvijas kapsētās sācies kapusvētku laiks
Svētdiena, 29. maijs, 2022 05:55

Latvijas kapsētās sācies kapusvētku laiks

katolis.lv

Maija mēnesī vairākas Latvijas draudzes jau informējušas par to, ka to kapsētās sācies kapusvētku laiks. Parasti Latvijas kapsētās tie norisinās laikā no maijam līdz septembrim. Kapusvētku laikā kapsētā parasti tiek svinēta Svētā Mise un notiek aizlūgums par mirušo dvēselēm. Dažas draudzes piedāvā Svēto Misi svinēt draudzes dievnamā, bet kapsētā ticīgie pulcējas tikai uz aizlūgumu. Dažviet ir tradīcija svētīt jaunuzstādītos un atjaunotos kapu pieminekļus.

Vietnē Katolis.lv ir ievietota tā informācija, kuru sūta draudžu prāvesti par kapusvētku norisi šo draudžu kapsētās. Aicinām draudzes sūtīt informāciju par kapusvētkiem uz e-pastu: . Līdz šim iesūtītā informācija ir apkopota un to turpināsim publicēt sadaļā NOTIKUMI. Šobrīd ir pieejama iesūtītā informācija par kapusvētkiem Latvijas kapsētās šī gada jūnijā. Turpmākajās nedēļās kalendārā tiks ievietota informācija par turpmākajiem mēnešiem, kuru jau ir iesūtījuši un turpina iesūtīt draudžu prāvesti.

Kapusvētki – tā ir iespēja apmeklēt savu mirušo tuvinieku, draugu, labdaru kapa vietas un kopā ar citiem lūgties par viņu dvēselēm. Kapu kopšanas tradīcija Latvijas teritorijā ir sena, bet par kapusvētku aizsākumu mūsdienu izpratnē varam runāt, sākot no 19. gs. vidus.

Informāciju sagatavoja KABIA