Piektdiena, 19.07.2024 05:54
Digna, Jautrīte, Kamila
Sestdiena, 23. marts, 2024 13:22

Tuvojas Palmu svētdiena un Klusā nedēļa

Latvijas Kristīgais radio
Tuvojas Palmu svētdiena un Klusā nedēļa
Sestdiena, 23. marts, 2024 13:22

Tuvojas Palmu svētdiena un Klusā nedēļa

Latvijas Kristīgais radio

Jau šajā svētdienā, 24. martā, kristīgā baznīca svinēs Palmu jeb Pūpolu svētdienu. Šajā dienā tiek pieminēta Jēzus Kristus iejāšana uz ēzeļa Jeruzalemē, kad Viņa ceļā tika kaisīti palmu zari. Ar šo svētdienu iesākas arī Klusā nedēļa.

Klusā nedēļa kristietībā ir Lielā gavēņa pēdējā nedēļa un nedēļa tieši pirms Lieldienām. Tajā ietilpst arī Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena un Klusā Sestdiena. Parasti šis ir klusāku pārdomu laiks, sirds izmeklēšanas laiks, arī lielo notikumu, kas saistās ar Jēzus dzīvi, pieminēšanas laiks. Jēzus tiek ļaužu pagodināts, iejājot Jeruzalemē, tiek baudīts Pesaha mielasts ar mācekļiem, pēc tam Viņš tiek nodots, sagūstīts, nepatiesi apsūdzēts un krustā sists. Jēzus Kristus nāve un augšāmcelšanās ir kristietības centrālā vēsts, – cilvēce ir atpirkta no grēka un lāsta, – tagad Dieva piedošanu un mūžīgo dzīvību var saņemt ikviens, kas tic Dieva Dēlam.

Latvijas Kristīgā radio programmā Klusajā nedēļā skanēs Lieldienu laikam piemērota mūzika, Bībeles lasījumi un pārdomas. Tāpat skanēs arī raidījumi. Rīta intervijas, konkursi, ziņas un reklāmas atsāksies ar 1. aprīli. “Svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.” (1. Korintiešiem 5:8)