Sestdiena, 20.07.2024 22:15
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 14. decembris, 2023 12:17

15. decembrī noslēgsies pieteikšanās 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem

Valsts izglītības satura centrs
15. decembrī noslēgsies pieteikšanās 2023./2024. mācību gada  valsts pārbaudes darbiem
Unsaplash.com
Ceturtdiena, 14. decembris, 2023 12:17

15. decembrī noslēgsies pieteikšanās 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem

Valsts izglītības satura centrs

15. decembrī noslēgsies pieteikšanās 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem, kas no 1. novembra bija jāveic Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā(VPS). Šobrīd noslēguma pārbaudījumiem 9. klasē saņemti 56 000 pieteikumi, savukārt – vidējās izglītības posma optimālā līmeņa eksāmeniem 40 453 pieteikumi un augstākā līmeņa pārbaudījumiem gandrīz 22 000 pieteikumu. Ja kāds vēl nav reģistrējies valsts pārbaudes darbiem, aicinām to tuvākajās dienās izdarīt.

Atgādinām, ka vispārīgā, optimālā un augstākā līmeņa eksāmeniem vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēni var pieteikties patstāvīgi, savukārt 9. klašu skolēnu vecākiem jāraksta iesniegumu izglītības iestādei, norādot skolēna vēlmi kārtot eksāmenus, kā arī izvēlēto svešvalodas eksāmenu. Atgādinām, ka iespēja mainīt izvēli ir pieejama ne vēlāk kā 8 nedēļas līdz eksāmena norises dienai. 

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, jākārto centralizētais eksāmens latviešu valodā (27.-30. maijs), matemātikā (4. jūnijs), kā arī pēc skolēna izvēles vienā no svešvalodām – angļu, vācu vai franču valodā (22.-24. maijs). Visos eksāmenos, lai tie būtu nokārtoti, jāiegūst vismaz 15%. 

No tiem pamatskolas skolēniem, kuri 2022./2023. mācību gadā kādā no eksāmeniem neieguva 10% (kopumā 881), šobrīd mācības atkārtoti 9. klasē turpina 845 skolēni. Starp skolēniem, kuri mācības neturpina, ir arī tādi skolēni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu.

Skolēnam, atkārtoti mācoties 9. klasē, 2023./2024. mācību gadā  obligāti ir jākārto tikai tie valsts pārbaudes darbi, kuros 2022./2023. mācību gadā saņemtais attiecīgā eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 15% procenti.Vienlaikus informējam, ka 9. klases skolēns 2023./2024. mācību gadā var izvēlēties kārtot kādu no valsts pārbaudes darbiem, lai uzlabotu 2022./2023. mācību gada tajā iegūto vērtējumu.

Jāņem vērā, ka arī tie skolēni, kuriem šajā mācību gadā atkārtoti jākārto kāds no noslēguma valsts pārbaudes darbiem, līdz 15. decembrim jāreģistrē dalībai eksāmenos VPS.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jānokārto vismaz 3 eksāmeni – latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas (pēc skolēna izvēles angļu, vācu vai franču) eksāmens – vismaz optimālajā līmenī, kā arī divi eksāmeni padziļinātajos kursos (tie var būt arī kādi no iepriekšminētajiem eksāmeniem). Šobrīd normatīvie akti paredz, ka skolēni vispārējās vidējās izglītības iestādēs var kārtot augstākā līmeņa eksāmenus arī tajos mācību kursos, kas nav izvēlētajā mācību programmā, taču tas neattiecas uz profesionālās izglītības iestādēm (uzsākts veikt grozījumus profesionālās izglītības standartā).

Vairāk par 2023./2024. mācību gada pārbaudījumiem var uzzināt VISC tīmekļa vietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-pieteiksanas-20232024-macibu-gada-valsts-parbaudes-darbiem

Ja nepieciešams atbalsts, lai reģistrētos valsts pārbaudes darbiem, aicinām sazināties ar VISC Lietotāju atbalsta dienestu.