Svētdiena, 16.06.2024 22:41
Justīne, Juta
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 10:51

15.maijā sākas eksāmenu sesija vidusskolas skolēniem

Valsts izglītības satura centrs
15.maijā sākas eksāmenu sesija vidusskolas skolēniem
Unsplash.com
Pirmdiena, 15. maijs, 2023 10:51

15.maijā sākas eksāmenu sesija vidusskolas skolēniem

Valsts izglītības satura centrs

Šodien, 15. maijā, ar valsts pārbaudījumu latviešu valodā optimālajā līmenī (OL) un latviešu valodā un literatūrā augstākajā līmenī (AL) vidusskolas skolēniem sākas eksāmenu sesija. Vēl šajā nedēļā plānota AL eksāmena programmēšanā norise – 17. maijā - un AL eksāmens sociālajās zinātnēs – 19. maijā.

Šis ir pirmais mācību gads, kad eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam vidējās izglītības iegūšanai kārto 12. klases skolēni, un otrais gads, kad vidusskolas skolēniem ir iespēja kārtot arī OL eksāmenus.

Maijā un jūnijā OL centralizētos eksāmenus vidusskolas posmā kārtos vidēji 14 000 skolēni, savukārt lielākais kārtotāju skaits AL eksāmenos 12. klasē ir svešvalodā – 7880 skolēni, Latviešu valodā un literatūrā – 3512, Matemātikā – 3029.
Šajā mācību gadā novērojama pozitīva tendence attiecībā uz eksāmenu kārtotāju skaitu dabaszinību nozares eksāmenos: būtiski pieaudzis kārtotāju skaits fizikā un ķīmijā, kā arī sasniegts kārtotāju skaita rekords bioloģijā.
- Bioloģija 2355
- Ķīmija 970
- Fizika 958

Viens no lielākajiem jauninājumiem šī mācību gada noslēgumā ir darbs valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kas ir būtisks solis eksaminācijas sistēmas modernizēšanā.
Šajā mācību gadā tiešsaistē ir plānota trīs AL eksāmenu norise:
● 17. maijā programmēšanā (423 kārtotāji),
● 23. un 24. maijā ģeogrāfijā (669 kārtotāji),
● 14. jūnijā kultūrā un mākslā (617 kārtotāji).
Katru gadu tiešsaistes eksāmenu skaits tiks palielināts atbilstoši izglītības iestāžu infrastruktūrai un skolēnu skaitam, kas piedalās valsts pārbaudes darbā.

Līdz šim esošā kārtība noteica, ka pieteikšanos un reģistrēšanos eksāmeniem pamataizglītības un vidējās izglītības posmā veic tikai izglītības iestāde. Līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu, skolēni, kuri apgūst vispārējo vidējo izglītību, informācijas sistēmā paši varēja atzīmēt tos eksāmenus, kurus vēlas kārtot.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī. Arī vidusskolā eksāmena nokārtošanai jāiegūst vismaz 10% no kopvērtējuma. Šī gada eksāmenu sesija sākās jau mācību procesa laikā ar piekļuves nosacījumu izpildi un pievienošanu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klases skolēniem, kuri šajā mācību gadā tiks vērtēti centralizēti, sāksies 24. maijā ar pārbaudījumu angļu valodā, tam sekos latviešu valodas pārbaudījums 29. maijā un matemātika – 6. jūnijā. Tos kopumā kārtos ap 22 000 skolēnu.

Eksāmenu sertifikāti visiem skolēniem šajā mācību gadā pirmo reizi būs pieejami elektroniskā formātā:

- Sertifikāti par pamatizglītību – 21. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri pārabudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami 30. jūnijā
- Sertifikāti par vidējo izglītību – 11. jūlijā. Tiem skolēniem, kuri pārabaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami – 17. jūlijā

Tie skolēni, kuriem sertifikāts nepieciešams, lai iestātos ārvalstu izglītības iestādēs, būs iespējams saņemt izziņu par nokārtotiem eksāmeniem.

● Valsts pārbaudes darbu kalendārs: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada
● Valsts pārbaudes darbu programmas: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas
● Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki: https://www.visc.gov.lv/lv/norises-darbibu-laiki