Ceturtdiena, 20.06.2024 12:57
Maira, Rasa, Rasma
Trešdiena, 10. maijs, 2023 09:36

9. klašu skolēniem plašas iespējas iegūt vidējo izglītību Ogres novadā

Ogresnovads.lv
9. klašu skolēniem plašas iespējas iegūt vidējo izglītību Ogres novadā
Unsplash.com
Trešdiena, 10. maijs, 2023 09:36

9. klašu skolēniem plašas iespējas iegūt vidējo izglītību Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvalde ir izstrādājusi informatīvo bukletu 9. klašu skolēniem par iespējām, kas vidējās izglītības posmā tiek piedāvātas Ogres novadā un Ogres novada izglītības iestādēs. Buklets ir labs palīgs, lai pārdomāti un atbildīgi pieņemtu lēmumu par turpmāko izglītības ceļu.

Bukletā “Vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, neformālās un interešu izglītības piedāvājums Ogres novadā” lasāma informācija par vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres tehnikumā. Sniegta informācija par profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu Lielvārdes Sporta centrā, Ogres Basketbola skolā un Ogres novada sporta centrā. Bukletā apkopota informācija par interešu izglītības programmu (kultūrizglītība, sporta interešu izglītība, vides interešu izglītība un citas) piedāvājumu, neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu. Atsevišķa bukleta sadaļa veltīta “labumu grozam” – informācijai par atbalsta pasākumiem, kas pieejami vidusskolēniem.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs aicina skolēnus saredzēt visas iespējas, kas tiek piedāvātas plašajā Ogres novadā. Statistikas dati par situāciju Latvijā liecina par to, ka puse vidusskolēnu, kuri iedvesmoti uzsākuši mācības augstskolā, laika gaitā zaudē apņēmību un studijas pārtraukuši, savukārt Ogres novadā 20% no skolēniem, kuri iestājas vidusskolā, to nepabeidz, tādēļ jo īpaši būtiski jau laikus un pārdomāti izvēlēties pareizo ceļu, lai mācību laikā justos labi un motivēti.

Izglītības pārvaldes vadītājs atgādina jauniešiem par diviem izvēles ceļiem – profesionālā vidējā izglītība vai vidusskola, uzsverot katras izvēles priekšrocības. Viņaprāt, profesionālā izglītība ir jāizvēlas jauniešiem, kuri jau redz sevi kādā profesijā, savukārt, ja skolēns apzinās, ka izvēlētajā profesijā ir nepieciešama augstākā izglītība, ieteicamāka izvēle būtu vidusskola.

Ogres novadā aktīvi strādā jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti, kuri aktīvi iesaista jauniešus, motivē attīstīt un pilnveidot prasmes, organizējot dažādus seminārus, kursus, lekcijas, sarunas, tikšanās un pārgājienus. Ogres novadā jauniešiem vecumā no 13 līdz pat 25 gadiem ir iespēja iesaistīties brīvprātīgā darbā, iegūstot pirmo darba pieredzi un sagatavot sevi pieaugušo dzīvei. Tāpat ir iespēja piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumos un aktīvi darboties Jauniešu domē un skolu pašpārvaldēs, piedaloties lēmumu pieņemšanā un ideju īstenošanā. Jaunieši gūst atbalstu savu ideju īstenošanai iniciatīvu konkursā “Jauniešu [ie]spēja”. Aktīvajiem ir iespēja apmeklēt baseinu, slidotavu, velo trasi pump track, pastaigu takas, bet zinātkārajiem vienmēr ir atvērtas bibliotēku, kultūras un tautas namu durvis. Ogres novada pašvaldība vidusskolēniem, kuriem ir grūti sociāli un materiāli apstākļi, piešķir sociālās stipendijas. Ir iespēja izmantot Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu.

Ikvienam 9. klases absolventam noteikti ir vērts palikt mācīties Ogres novadā, jo šeit ir daudz un dažādu iespēju gan mācīties, gan kvalitatīvi pavadīt laiku ārpus mācību stundām!

Buklets “Vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, neformālās un interešu izglītības piedāvājums Ogres novadā”