Otrdiena, 25.06.2024 15:01
Maiga, Milija
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 19:40

Aicina atbalstīt projektu "Skolas vārds"

Ilvars Boreiko, Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrības valdes loceklis
Aicina atbalstīt projektu "Skolas vārds"
Projekta vizualizācija
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 19:40

Aicina atbalstīt projektu "Skolas vārds"

Ilvars Boreiko, Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrības valdes loceklis

No šī gada 1. jūlija Ogres Centra pamatskola pilnībā pārņems skolas ēkas Meža prospektā 14, Ogrē, infrastruktūru un būs atbildīga par tās turpmāku uzturēšanu un attīstību. Līdz šim Ogres Centra pamatskola draudzīgi dalīja skolas telpas ar Ogres Valsts ģimnāziju, kas drīzumā pārcelsies uz savām jaunajām mājām.

Jau šajā mācību gadā Ogres Centra pamatskola bija lielākā mācību iestāde Ogres novadā (ap 900 skolēnu), un no 2024./2025. mācību gada tā iekļaus visu pamatizglītības mācību posmu no 1. līdz 9. klasei, paredzami sasniedzot 1’300 skolēnu skaitu. Tomēr, neskatoties uz lielākās novada skolas statusu, par skolas nosaukumu tās ēkas ārpusē liecina vien neliela granīta plāksne.

Lai veicinātu skolas identitātes stiprināšanu notikušo un vēl gaidāmo nozīmīgo pārmaiņu priekšā, biedrība “Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība” ir uzsākusi projektu “Skolas vārds”. Šī projekta ietvaros līdz nākamā mācību gada sākumam sadarbībā ar vietējo Ogres uzņēmumu, kas specializējas gaismas reklāmas stendu izgatavošanā un dizaina projektu izstrādē, ir paredzēts izveidot un uz skolas fasādes uzstādīt kvalitatīvu, estētisku un pilsētvidē iederīgu lielformāta skolas nosaukumu, kas būs izgaismots diennakts tumšajā laikā un redzams no tālienes (skat. vizualizāciju).

Projekta kopējās izmaksas, t.sk. skolas nosaukuma izgatavošana, saskaņošana un uzstādīšana, ir 3000 EUR.

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu sekmīgai projekta “Skolas vārds” īstenošanai, aicinām gan esošo, gan nākamo Ogres Centra pamatskolas skolēnu vecākus, skolas absolventus un citus, kam skolas ēka Meža prospektā 14 ir sirdī tuva, atbalstīt to ar naudas ziedojumu 5 EUR apmērā vai jebkādu citu summu - pēc katra rocības un ieskatiem.

Īstenojot projektu, to paredzēts nodot skolai kā dāvinājumu, lai turpmāk ikdienā priecētu ne tikai skolas skolēnus, to vecākus un pedagogus, bet arī skolas viesus un pilsētas iedzīvotājus. Tāpat tiks radīts jauns vides elements, pie kura uzņemt kopīgas fotogrāfijas skolēniem un visai skolai svinīgos brīžos, piemēram, Zinību dienā un skolas izlaidumos.

Projektu īsteno biedrība “Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība”, kas reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā ar 28.12.2022. LR Uzņēmumu reģistra lēmumu, piešķirot reģ. Nr.40008320991. Biedrība dibināta saskaņā ar Ogres Centra pamatskolas Padomes 30.11.2022. lēmumu, un tās mērķi ir veicināt Ogres Centra pamatskolas materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju, kā arī sakārtotas un aprīkotas skolas vides izveidi. Biedrības biedri ir skolas klašu izvirzītie vecāku pārstāvji darbam skolas Padomē.

Ziedojumu aicinām veikt ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz biedrības “Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība” bankas kontu Nr. LV19HABA0551054705541 (AS “Swedbank”). Naudas pārskaitījuma pamatojumā lūdzam norādīt: “Ziedojums OCP atbalsta biedrībai”.

Jebkādi saziedotie līdzekļi, ja tādi paliks pāri pēc skolas nosaukuma projekta īstenošanas, tiks uzkrāti un novirzīti citiem ar skolas vides un materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanu saistītiem projektiem, ko organizēs biedrība “Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība”, sadarbojoties ar skolas Padomi. Gan skolas nosaukuma projekts, gan citi turpmākie projekti tiek un tiks īstenoti tikai ar skolas vadības saskaņojumu un ziņu. Atskaites par biedrības projektiem saziedoto līdzekļu izlietojumu būs pieejamas skolas tīmekļa vietnē.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar biedrības valdi, sūtot e-pastu uz vai zvanot biedrības valdes locekļiem uz tālr. 29233944 vai 26564474.