Svētdiena, 16.06.2024 21:24
Justīne, Juta
Otrdiena, 27. februāris, 2024 12:54

Aicina organizācijas un pašvaldību iestādes pievienoties “Eurodesk” tīklam Latvijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Aicina organizācijas un pašvaldību iestādes pievienoties “Eurodesk” tīklam Latvijā
Otrdiena, 27. februāris, 2024 12:54

Aicina organizācijas un pašvaldību iestādes pievienoties “Eurodesk” tīklam Latvijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina nevalstiskās organizācijas un pašvaldību iestādes, kuras vēlas informēt jauniešus par viņu iespējām Eiropas Savienības (ES) programmās, veicināt jauniešu līdzdalību un ir pieredzējušas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā, līdz 5. martam pieteikties jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumu sniegšanai vai sadarbībai informācijas punkta statusā.

Pievienojoties Eurodesk tīklam, organizācijai būs iespēja:

  • saņemt aktuālāko informāciju par jauniešu iespējām;
  • izmantot Eurodesk metodiskos materiālus darbam ar jaunatni (piemēram, EuroClasses, kāršu spēli un lielformāta galda spēli);
  • piedalīties apmaksātās mācībās Latvijā un starptautiskā līmenī;
  • līdzdarboties Eiropas līmeņa informācijas kampaņās, saņemot informācijas materiālus un reprezentācijas priekšmetus;
  • sadarboties ar līdzīgi domājošām organizācijām un cilvēkiem gan reģionālā, gan nacionālā un starptautiskā līmenī.

Eurodesk tīkla organizāciju pamatuzdevumi būs:

  • iesaistīt un informēt jauniešus par ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtajām iespējām;
  • veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu;
  • organizēt pasākumus un radošas, iedvesmojošās aktivitātes vietējiem jauniešiem.

Par reģionālo koordinatoru vai informācijas punktu var kļūt gan nevalstiskās organizācijas, gan arī pašvaldības vai to iestādes, to skaitā jauniešu centri, bibliotēkas, skolas, ja tām ir atbilstoša pieredze un vēlme aktīvi sekmēt jauniešu iesaisti ES programmu projektos un aktīvu pilsonisko līdzdalību.

Pieteikšanās

Pieteikties iespējams līdz 5. marta plkst. 23.59, elektroniski iesniedzot vienu no diviem pieteikumiem – reģionālā koordinatora vai informācijas punkta statusam nolikumā noteiktajā kārtībā. Plašāka informācija skatāma JSPA tīmekļvietnē. Pienākumi, prasības un pretendentu vērtēšanas kritēriji ir aprakstīti atklātā konkursa “Pretendentu atlase dalībai starptautiskā jaunatnes informācijas tīklā Eurodesk” nolikumā.

Piesakoties, organizācijām būs jāapraksta pieredze darbā ar jaunatni un īstenojot programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, motivācija, jauniešu ieguvums un citi jautājumi.

Apstiprinātie reģionālie koordinatori un informācijas punkti tiks aicināti piedalīties Eurodesk jaunpienācēju mācībās tiešsaistē 2024. gada 26. aprīlī plkst. 13.00 un divu dienu klātienes mācībās 2024. gada 15. un 16. augustā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Aritu Zvejnieci (tālr.: +371 67356249, e-pasts: ).