Piektdiena, 19.07.2024 05:17
Digna, Jautrīte, Kamila
Ceturtdiena, 3. novembris, 2022 06:00

Aizvadīta Karjeras nedēļa "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!"

ogresnovads.lv
Aizvadīta Karjeras nedēļa "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!"
Ceturtdiena, 3. novembris, 2022 06:00

Aizvadīta Karjeras nedēļa "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!"

ogresnovads.lv

No 17. līdz 21. oktobrim ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade, dažādi pasākumi norisinājušies arī Ogres novada skolās. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku.

Skolēni no visas Latvijas, arīOgres novada, piedalījās VIAA organizētajā tiešsaistes diskusijā “Kādas superspējas veidos manu nākotni?”, kurā eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja un diskutēja par nākotnes profesijās pieprasītākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Savukārt Ogres novada pedagogi, karjeras konsultanti un skolēnu vecāki piedalījās tiešsaistes diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”. Skolēni piedalījās arī sociālo tīklu konkursos.

Karjeras nedēļā arī Ogres novada skolās notika dažādas pašu skolu organizētas aktivitātes un uzņēmumu apmeklējumi:

-Birzgales pamatskolā skolēni piedalījās dažādos konkursos, piemēram, 7.klases skolēni piedalījās konkursā “Meklējam uzņēmēju superspējas”, bet 1.-3 klases skolēni piedalījās konkursā “Mūsu supervaronis”. Skolēni apmeklēja dažādus uzņēmumus: zemnieku saimniecību (ZS) “Renči”, SIA “Ozolkalnu nams”, SIA “Silver Standart Houses”, ZS “Ziedi”. Notika arī dažādas nodarbības, diskusijas klašu stundās par dažādām profesijām, to daudzveidību, mainību, kā arī nākotnes iespējām.

-Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās 6 skolas absolventi, kuri stāstīja par savu profesiju, tās priekšrocībām, ikdienu un arī trūkumiem. Skolēni iepazina militāro profesiju, zobārsta asistenta, pedagoga, medicīnas māsas, jaunatnes lietu speciālista, izglītības uzņēmuma vadītāja profesiju. Aktīvi iesaistījās arī skolēnu vecāki, ļaujot ieskatīties karavīra, IT speciālista, tekstilizstrādājumu speciālista, inženiersistēmu būvuzrauga, valsts policijas darbinieka, biškopja, jurista profesijā.

-Ikšķiles vidusskolā, izmantojot VIAA sagatavotos materiālus, skolēni tika aicināti iepazīt savas “superspējas”. Savas kompetences un prasmes skolēni turpinās iepazīt arī noslēdzoties oficiālajai Karjeras nedēļai. Lai palīdzētu bērniem atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 3. novembrī organizē tiešraides diskusiju, kurā dažādu jomu un nozaru speciālisti, uzņēmēji un karjeras konsultanti stāstīs par nākotnes profesijām un atbildēs uz skolnieku jautājumiem. Tā ir iespēja gan uzklausīt profesionāļu viedokļus, gan uzdot interesējošus jautājumus tiešraides dalībniekiem arī attālināti. Diskusijām tiek nodrošināts surdotulkojums.

-Jaunogres vidusskolas skolēni iepazina policista, pavāra, manikīra, konditora, bibliotekāra, ugunsdzēsēja, būvnieka profesiju. Tika iepazīta pārtikas ražošanas joma, viesojoties “Skrīveru sladumos”, uzņēmumā “Sierštelle”. Skolēnu vecāki aktīvi iesaistījās, stāstot par savām profesijām. Arī klases stundās tika pārrunāti nozīmīgi jautājumu, kas saistās ar nākotnes karjeras izvēli. Skolēni piedalījās arī foto orientēšanās spēlē “Iepazīšanās ar fotogrāfa profesiju”.

-Ķeguma vidusskolā skolēnu vecāki vadījuši kopumā 8 nodarbības, bet skolas absolventi – 3 nodarbības, ļaujot ielūkoties projekta “Rosinātava” vadītājas ikdienā un policista, jurista, fitnesa trenera, valsts darbinieka, metodiķa, pirmsskolas skolotāja, putnkopja, individuālā uzņēmēja, rakstnieka, lidotāja profesijā. Lai iepazītu profesiju daudzveidību, skolēni devas arī mācību ekskursijās uz Latvijas filharmoniju, degvielas uzpildes staciju "Astarte" un Ķeguma Pasta nodaļu.

-Ķeipenes pamatskolā Karjeras nedēļas ietvaros tikaveidots videoprojekts par skolā esošajām profesijām un darba pieredzi tajās.

-Lēdmanes pamatskolā nedēļa sākās īpaši aktīvi, jo skolā viesojās Agris Pikšens ar rīta vingrošanu un stāstu par savu izvēlēto profesiju. Skolēniem tika dota iespēja apmeklēt vienu no speciālistu vadītajām nodarbībām: tikšanos ar dīdžeju Ansi Jansonu, manikīra meistari Judīti Špaku vai “Ziemeļu akmens” vadītāju Mārci Ziemeli. Tiekoties ar A.Jansonu, īpaši izcēlās 2 jaunieši, kas aizvadītā brīvlaika nedēļā cītīgi turpinājuši apgūt un iepazīt arodu, lai jau 4.novembrī savas prasmes un spēkus pierādītu dīdžeja profesijā, spēlējot skolas karnevālā.

-Lielvārdes pamatskolā 1.-9. klasēm bija nodarbības ar skolas absolventiem un vecākiem, kurās tika dota iespēja iepazīt dažādas profesijas.

-Ogres 1. vidusskolas 6. klašu skolēni apmeklēja SIA “Fast Break” sporta apģērbu ražotni, 9. klašu skolēni apmeklēja Ogres biznesa inkubatoru, 11. klašu skolēni apmeklēja SIA “Bean Bag”, savukārt 12. klases devās uz SIA “Reklāmasveikals.lv”. Izspēlējot galda spēles un interaktīvās biznesa spēles, skolēni centās apgūt uzņēmējdarbības principus. Mācību priekšmetu stundās tika integrēta Karjeras nedēļas tematika.

-Ogres Centra pamatskolas skolēni iepazina dažādas profesijas, apmeklējot aptieku, muzeju, bibliotēku, kā arī SIA “Bean Bag Latvia”. Karjeras nedēļas ietvaros 4 skolēnu vecāki vadīja mācību stundu par uzņēmējspējām.

-Ogres Valsts ģimnāzijā klašu stundās viesojās skolēnu vecāki, lai iepazīstinātu ar savām profesijām un uzņēmējspējām. Nedēļas noslēgumā, 21. oktobrī, notika pasākums “Profesiju nozaru karuselis”, kurā 11. un 12. klašu skolēni tikās ar dažādu nozaru speciālistiem: juristu, žurnālistu, mūziķi, TV ētera personību, politiķi, būvnieku, biologu. Tāpat skolēni devās mācību ekskursijā uz optikas salonu “Metropole”, lai iepazītu optometrista profesiju.

-Ogresgala pamatskolā Karjeras nedēļas ietvaros norisinājās dažādas nodarbības ar uzņēmējiem par to, kā pamanīt, pilnveidot un izmantot nākotnes mērķu sasniegšanai savas uzņēmējspējas. Ar saviem stāstiem un pieredzi dalījās uzņēmēja “ĶEPA RAW FOOD” dibinātāja Lāsma Cimere, zemnieku saimniecības „Sprīdīši” vadītājs Artis Galejs, savukārt par pētniecību, ledāju izpēti un purva iepazīšanu stāstīja Kristaps Lamsters. Skolēni pat uzzināja, kā sarunāties ar zirgiem.

-Suntažu vidusskolā viesojās 2 skolas absolventes, lai iepazīstinātu ar mācību pieredzi un iespējām Rīgas Tehniskajā universitātē. Karjeras nedēļā tika iepazītas profesijas, kas strādā valsts pārvaldē, arheologa, biškopja, bibliotekāra, kā arī dažādas citas profesijas. Skolēni tikās ar “StarSpace” vadītāju, viesojās mēbeļu ražotnē “Kvist”, uzņēmumā “Dabas dimanti”. Tiekoties ar karjeras jomas speciālistu, uzzināja, kā norisinās personāla atlase un kā veiksmīgāk sevi parādīt darba intervijā. Tika izzinātas vecāku profesijas un darbavietas, veicot aptauju. Skolēni rakstīja pārdomu darbus, veidoja īsfilmas, spēlēja mēmo šovu, kā arī veica dažādas citas aktivitātes, lai izzinātu savas nākotnes profesijas, savas stiprās puses, kā arī savas uzņēmējspējas.

-Taurupes pamatskolā skolēni zīmēja un rakstīja stāstus par tēmu “Es un manas superspējas”. Skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri, dodot iespēju skolēniem iepazīt militāro karjeru, kā arī apskatīt militāro ekipējumu.

-Tīnūžu sākumskolā 1.-6. klašu skolēniem tika organizētas nodarbības “Man ir ideja un es varu to īstenot”. Karjeras nedēļā norisinājās arī dažādas mācību ekskursijas, iepazīstot dažādas profesijas, piemēram, leļļu teātra darbu un aktieru profesijas. Skolēni piedalījās Popielā.

-Valdemāra pamatskolā viesojās divu skolēnu vecāki – izklaides parka “Avārijas Brigāde” izpilddirektore un sociālā darbiniece no Jumpravas-, lai iepazīstinātu ar savām profesijām.Skolā viesojās arī “Lapsu Mājas Siers” pārstāvji, stāstot skolēniem, kā top siers, un ļaujot nogaršot uzņēmuma produkciju. Savukārt konditore Daila no Lēdmanes atklāja savu nebūt ne tik vieglo uzņēmējas ceļu. Arodklases skolēni pa klašu grupām organizēja pasākumu “Viss par un ap pienu”, kura ietvaros bija prezentācijas, dažādi uzdevumi, ēdienu degustācijas un praktiska darbošanās.

“Karjeras nedēļa ļāva Ogres novada skolēniem iepazīt dažādas karjeras iespējas, savas prasmes, personības stiprās un vājās puses, kas var ietekmēt karjeras izvēli. Ogres novada izglītības iestādes aktīvi iesaistās karjeras izglītībā un saprot tās nozīmi skolēnu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, plānošanā. Ļoti svarīgi karjeras izglītību integrēt mācību procesā jau no jaunākām klasēm, lai, pienākot skolas absolvēšanai, kad jāpieņem lēmumi par nākotnes veidošanu, skolēniem būtu skaidrība par saviem mērķiem un tālākiem soļiem to sasniegšanai. Šobrīd katrā novada skolā ir karjeras konsultants, kas sniedz atbalstu skolēniem karjeras izvēlē un ļauj arī individuāli izvērtēt, kāda mācību vai studiju joma, nozare, profesija ir atbilstošāka katra skolēna spējām un personības izaugsmei,” stāsta Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītāja un projekta koordinatore Laura Priedīte.

Karjeras nedēļas pasākumosLatvijā šogad kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 840 000 skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.