Sestdiena, 18.05.2024 09:16
Ēriks, Inese, Inesis
Piektdiena, 3. maijs, 2024 10:19

Aizvadīts seminārs par veselībpratības jautājumiem skolās

"Oveselība"
Aizvadīts seminārs par veselībpratības jautājumiem skolās
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 3. maijs, 2024 10:19

Aizvadīts seminārs par veselībpratības jautājumiem skolās

"Oveselība"

2023./2024.mācību gadā "Oveselība" sadarbībā ar Ogres novada izglītības pārvaldi, lai stiprinātu mācību programmu “Sports un veselība”, sāka realizēt veselības veicināšanas nodarbības Ogres Valsts ģimnāzijā un astoņās novada vidusskolās 10.–12. klašu skolēniem.

Labas veselības un labklājības nodrošināšana bērniem un jauniešiem ir globāla sabiedrības veselības prioritāte, un arvien vairāk tiek atzīts skolas ieguldījuma nozīmīgums šī mērķa sasniegšanā. Turklāt skolas vecumā iegūtiem veselības paradumiem un zināšanām ir kritiska ietekme uz indivīda veselības paradumiem vēlākā dzīves posmā, tādēļ skolas vecums ir nozīmīgs periods veselībpratības veicināšanai un slimību profilakses pasākumu realizēšanai.

Sakot ar 2023. gada oktobri, "Oveselība" 10.-12. klašu skolēniem organizēja veselības veicināšanas nodarbības par tēmām: “Veselīgi ieradumi un atkarību profilakse”, “Veselīgs uzturs un emocionālā labsajūta”, “Stresa noturība un personīgās labbūtības uzturēšana”, “Pašefektivitāte un koncentrēšanās”, “Publiskā uzstāšanās un stress”, “Kā mācēt attiecības?” un “Onkoloģisko slimību profilakse”. Kopumā līdz šā gada aprīlim īstenotas vairāk nekā 150 veselības veicināšanas nodarbības, kurās piedalījās ap 2410 skolēnu. Galvenais nodarbību mērķis bija veicināt jauniešu veselībpratību, prasmes rūpēties par savu veselību un pieņemt savai dzīvei un veselībai labvēlīgus lēmumus dažādos ar veselību saistītajos jautājumos. Nodarbību norisē izmantotās metodes bija diskusija, spēle, speciālistu atbildes uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem un citas radošas un jauniešiem saistošas aktivitātes, kas palīdzēja kopīgi izprast attiecīgo nodarbību tēmas. 

mceu_44318715511714720738610.png

25. aprīlī "Oveselības" organizētā veselības veicināšanas un veselībpratības jautājumiem skolās veltītā semināra mērķis bija kopā ar veselības veicināšanas nodarbību nodrošināšanā iesaistītiem skolu pārstāvjiem izvērtēt 2023./2024. mācību gadā paveikto, izanalizēt skolēnu atgriezenisko saiti par nodarbībām, uzzināt jaunas tendences un ieteikumus, kā arī apkopot idejas 2024./2025. mācību gadam. No skolēnu atgriezeniskām saitēm secināms, ka veselības veicināšanas nodarbības ir vērtīgs papildinājums skolas programmai “Sports un veselība”.

Daži no būtiskākiem nodarbību ieguvumiem, kurus skolēnu atzīmēja savos komentāros:

  • "Satuvināšanās ar klasesbiedriem neformālā un nenosodošā gaisotnē, kas vairo savstarpējo uzticību, drošības sajūtu un rada izpratni, ka nepieciešamības gadījumā vari vērsties pēc palīdzības."
  • "Ikdienā skolā par piedāvātām veselības tēmām runā ļoti maz, īpaši tas attiecās uz tēmu par atkarībām, seksuāli reproduktīvo veselību un stresu. Patika atklātas sarunas par stigmatizētām tēmām."
  • "Radoša pieeja nodarbību vadīšanai. Daudz praktiskas iesaistes un interaktīvu uzdevumu."
  • "Ļoti informatīvas nodarbības, kas pasniegtas jauniešiem saprotamā un saistošā veidā."

Savukārt apkopojot skolēnu atbildes uz jautājumu par veselības veicināšanas tēmām, par kurām nākotnē viņi vēlētos uzzināt vairāk, secināms, ka lielākā daļa skolēnu visvairāk interesējās par psihoemocionālās veselības jautājumiem, kā arī jautājumiem, kas skar seksuāli reproduktīvo veselību.

Semināra ietvaros veselībpratības pētniece, LU doktorante Dace Kravale sniedza izglītības iestāžu pārstāvjiem plašu ieskatu veselībpratībā skolas vidē, un ar to saistītajiem izaicinājumiem un iespējam. Veselībpratība ietver cilvēku zināšanas, motivāciju un kompetences piekļūt izprast, novērtēt un izmantot veselības informāciju, lai pieņemtu spriedumus un lēmumus ikdienas dzīvē saistībā ar veselības aprūpi, slimību profilaksi un veselības veicināšanu. Doktorantes Daces Kraleves stāstījumā spilgti iezīmējās skolotāju lomas nozīmīgums veselības izglītības procesā, kā arī nepieciešamība pēc sistemātiskas sadarbības ar skolēnu vecākiem, citām skolām, veselības un izglītības politikas veidotajiem, lai radītu veselībpratību atbalstošu skolas vidi.