Pirmdiena, 17.06.2024 16:48
Artis, Artūrs
Ceturtdiena, 20. jūlijs, 2023 17:37

Amatā iecelti vairāku novada izglītības iestāžu vadītāji

Ogresnovads.lv
Amatā iecelti vairāku novada izglītības iestāžu vadītāji
Ceturtdiena, 20. jūlijs, 2023 17:37

Amatā iecelti vairāku novada izglītības iestāžu vadītāji

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūlijā pieņemts lēmums pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Riekstiņš” vadītājas amatā iecelt Daigu Rubeni (foto no kreisās puses), Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktores amatā - Kristīni Baltu, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā – Spodri Kačānu.

Pagājušā gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības domes deputāti nolēma ar 2022. gada 29. jūliju izbeigt darba tiesiskās attiecības ar toreizējo PII “Riekstiņš” vadītāju Vitu Kravali un līdz jauna darbinieka iecelšanai iestādes vadītāja pienākumus pildīja vadītājas vietniece Zane Strazdiņa. Šodien Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu no 2023.gada 7. augusta par Ogres PII “Riekstiņš” vadītāju iecelt Daigu Rubeni.

Iepazīstinot ar sevi, Daiga Rubene norādīja, ka ar izglītības pārvaldes jomu ir saistīta jau sen. Viņa pēc izglītības ir pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas pedagogs. Pašai sirdij tuvāka ir pirmsskolas izglītība, jo, viņasprāt, tā ir pati nozīmīgākā, kas sagatavo bērnu tālākai izglītības apguvei. 30 gadus nostrādājusi bērnudārzā “Laimiņa”- sākotnēji kā auklīte, pēc tam skolotāja un vairāk kā 19 gadus par vadītāju un metodiķi. Par savu darbu ir saņēmusi pozitīvus vecāku un darbinieku novērtējumus. Pielietojot gūtās zināšanas un pieredzi, vēlas pilnveidot PII “Riekstiņš” darbu, saglabāt esošās tradīcijas, kā arī nodrošināt bērniem kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību. “Mana vīzija ir inovatīva, sabiedrībā pozitīvi novērtēta izglītības iestāde ar profesionālu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu kolektīvu. Svarīgākais, lai bērni ar prieku katru dienu vēlas nākt uz bērnudārzu, kurā varētu attīstīt savus talantus, radoši darboties un tiktu sagatavoti tālākai dzīvei.”

Domes deputāti 2022. gada 26. maija sēdē pieņēma lēmumu par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora Aivara Peisenieka atbrīvošanu no darba ar 2022. gada 30. jūniju. Viņa pienākumus pildīja direktora vietniece mācību darbā Sarmīte Lazdiņa. Atbilstoši šodienas Ogres novada pašvaldības domes lēmumam no 2023. gada 1. augusta E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolas direktores amatā ir iecelta Kristīne Balta.

K. Baltai ir pieredze gan biznesa vadības, gan izglītības pārvaldes jomā. E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolu viņa vēlas redzēt labi attīstu, tāpēc ir izvirzījusi četras galvenās prioritātes - skolai jābūt enerģiskai un vizuāli redzamai, sadarboties spējīgai ar citām novada un valsts skolām, ar sakārtotu vidi gan iekšēji, gan ārēji, kā arī konkurētspējīgai. Viņa uzsvēra, ka nepieciešams paaugstināt skolas konkurētspēju, piemēram, iesaistoties Erasmus+ projektos un kļūstot par Junior Achievement Latvia dalībnieci, lai jauniešu būtu pārliecinātāki, pilnveidotu savas prasmes. Tāpat svarīga ir arī aktīva sadarbība ar vecākiem un skolotājiem, jāievieš antbulinga (antimobinga) sistēma, lai katrs skolēns un darbinieks justos droši un tiktu novērtēts. Svarīgi ir saglabāt esošās tradīcijas un tām pievienot jaunas. “Mans mērķis, lai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola būtu pirmā izvēle gan Lielvārdes, gan citiem skolēniem. Skolēni un darbinieki būtu lepni, ka tajā mācās un strādā.”

2022. gada 29. septembrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktori Valdu Jermanovu. Šodien domes deputāti nolēma ar 2023. gada 1. augustu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktora amatā iecelt Spodri Kačānu.

S. Kačānam ir liela līdzšinējā pieredze mūzikas un mākslas izglītības pārvaldes jomā – strādājis par Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktoru, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieku, Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktoru. Tāpat bijis Daugavpils Latviešu kultūras centra direktors, Dienvidlatgales mūzikas biedrības priekšsēdētāja vietnieks. Piedalījies dažādos mūzikas konkursos kā žūrijas loceklis.