Svētdiena, 21.07.2024 23:44
Meldra, Meldris, Melisa
Pirmdiena, 14. augusts, 2023 14:58

Apstiprināts projekts "Ogres novada skolu pašpārvalžu stiprināšana!"

Ogresnovads.lv
Apstiprināts projekts "Ogres novada skolu pašpārvalžu stiprināšana!"
Pirmdiena, 14. augusts, 2023 14:58

Apstiprināts projekts "Ogres novada skolu pašpārvalžu stiprināšana!"

Ogresnovads.lv

Ogres novada izglītības iestādes īstenos projektu konkursa “Kontakts” aktivitātes.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam projekta konkursa “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu 5 no tiem tiks īstenoti Ogres novada Izglītības iestādēs. Projekta aktivitātes vērstas uz pašpārvalžu attīstības stiprināšanu, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanu un labbūtības vairošanu.

Projekti tiks īstenoti:

Ogres Tehnikumā – piešķirtais projekta finansējums 1178,61 EUR;

Lēdmanes pamatskolā – piešķirtais projekta finansējums 1183,76 EUR;

Ogres Valsts Ģimnāzijā - piešķirtais projekta finansējums 1200 EUR;

Lielvārdes pamatskolā - piešķirtais projekta finansējums 1200 EUR;

Birzgales pamatskolā - piešķirtais projekta finansējums 1200 EUR.

Projektu realizēšanas termiņš no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kopējais Ogres novada pašvaldības projekta "Ogres novada skolu pašpārvalžu stiprināšana!" piešķirtais finansējums 5962,37 EUR

Lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus, izglītības iestāžu komandas paredzējušas dažādas aktivitātes, piemēram:

pašpārvaldes vēlēšanas, darba plāna izveidi vai darbakārtības izstrādi;

lekcijas un izglītojošus pasākumus par jauniešiem svarīgām tēmām, piesaistot dažādus speciālistus;

pieredzes apmaiņas un saliedēšanās pasākumus pašpārvaldes jauniešiem;

darbnīcas pašpārvaldes dalībnieku kompetenču attīstīšanai ar speciālistiem;

diskusijas par skolēniem aktuālām tēmām pieaicinot skolotājus, izglītības iestādes administrāciju, vecākus vai politiķus;

Kopienas stiprināšanas pasākumus.

Projekta koordinatore Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniece Zita Bērziņa Igaune, 27633024,

Vairāk par projekta konkursu varat uzzināt šeit - jaunatne.gov.lv/jaunumi/jaunatnes-politikas-valsts-programma/93-latvijas-skolas-istenos-idejas-pasparvalzu-attistibai-iniciativa-kontakts/