Pirmdiena, 22.04.2024 10:52
Armanda, Armands
Pirmdiena, 13. marts, 2023 11:08

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem - programma "STOP 4-7"

Ogres novada Izglītības pārvalde
Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem - programma "STOP 4-7"
Pirmdiena, 13. marts, 2023 11:08

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem - programma "STOP 4-7"

Ogres novada Izglītības pārvalde

Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Ogres novada pašvaldība kopš 2020. gada ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu.

Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām, pieteikties dalībai programmā, kas vērsta uz bērna sarežģītas uzvedības mazināšanu.

Programma “STOP 4-7” ir veidota bērniem vecumā no 4-7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības, kā, piemēram, dusmas, viegli sakaitināms garastāvoklis (zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas u.tml.), strīdīga/izaicinoša uzvedība (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina citus, vaino citus u.tml.), agresivitāte (sit, kaujas, met/plēš mantas u.tml.).
Programmas “STOP 4-7” mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu, kā arī bērniem grupu nodarbībās mācot prasmes, kā veiksmīgāk tikt galā ar situācijām, kas izsauc viņos problemātisko uzvedību.

Programmas darbības princips:

  1. 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā klātienē (Ogrē – pirmdienās no 8.00 – 14.00, Ikšķilē – trešdienās no 8.00-14.00), katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas)
  2. 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā (Ogres grupai - ZOOM platformā pirmdienu vakaros no 17.00-19.00, Ikšķiles grupai – klātienē trešdienu vakaros no 17.00-19.00), katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas)
  3. 4 nodarbības bērnu pirmsskolas pedagogiem  – 1 nodarbība divās nedēļās (Ogres grupai - ZOOM platformā ceturtdienās, Ikšķiles grupai – klātienē un ZOOM platformā trešdienās), katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCĪSIM:

-Sadarboties;

-Komunicēt;

-Iekļauties nodarbībās;

-Sekot norādījumiem;

-Būt draudzīgiem un laipniem;

-Risināt problēmas;

-Pazīt un regulēt emocijas;

-Vadīt stresu.

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros sniegsim atbalstu un zināšanas, kā:

-Vērot un izprast uzvedību;

-Veidot atbalstošu, strukturētu vidi;

-Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību;

-Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību;

-Sniegt skaidrus norādījumus;

-Būt konsekventiem un disciplinēt;

-Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu);

-Regulēt savas emocijas.

FAKTI par “STOP 4-7”:

-Programma balstās uz trīspusēju sadarbību. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa;

-Programma ir zinātnē un pētījumos balstīta. Programmas saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem. Kopš 2016. gada programma ir pieejama arī latviešu valodā;

-Programma ir ilgtermiņa ieguvums. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas attīstības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un izmaksās dārgāka.

DALĪBA ĢIMENĒM PROGRAMMĀ IR BEZ MAKSAS!

Svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties projektā!

Aicinām vecākus pieteikt 2017. vai 2018. gadā dzimušos bērnus pavasara grupai Ikšķilē:

Ogrē (bērnu nodarbības notiks Ogres novada Izglītības pārvaldes telpās, Brīvības ielā 15) līdz 2023. gada 6. martam - pieteikšanās slēgta, pašlaik notiek grupas komplektēšana. Plānotais nodarbību sākuma laiks – 2023. gada 17. aprīlis.

Ikšķilē PPII “Ķiparu nams” (bērnu nodarbības notiks PPII “Ķiparu nams”, Upes iela 10A, Ikšķile) līdz 2023. gada 15. martam, sūtot pielikumā pievienoto pieteikumu uz e-pasta adresei: . Plānotais nodarbību sākuma laiks – 2023. gada 29. marts.

Pieteikums (Ikšķile)