Piektdiena, 12.04.2024 20:58
Ainis, Jūlijs
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 09:32

Augstskolu absolventu monitoringa rīks – iespēja salīdzināt dažādas augstskolu programmas

Izglītības un zinātnes ministrija
Augstskolu absolventu monitoringa rīks – iespēja salīdzināt dažādas augstskolu programmas
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 09:32

Augstskolu absolventu monitoringa rīks – iespēja salīdzināt dažādas augstskolu programmas

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ir izstrādāts Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks, kas ir viens no Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas rīkiem, lai sniegtu atbalstu topošajiem studentiem karjeras izvēlē. Tas tapis Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros un ir nozīmīgs kontekstā ar 14. jūlijā sākušos dokumentu iesniegšanu augstākās izglītības programmās 2023./2024. studiju gadam.

Rīka mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību un ienākumiem.

IZM aicina topošos studentus iepazīties ar rīka sniegto informāciju – absolventu monitoringa rezultātiem, kā arī konsultēties ar augstskolu absolventiem, speciālistiem un atbalsta personālu dokumentu iesniegšanas laikā, lai iegūtu plašu un daudzpusīgu priekšstatu par augstākās izglītība programmām, veicot karjeras izvēli. Ar rīku var iepazīties šajā saitē jebkurš interesents.

Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīks sniedz informāciju par izglītības iespējām, ne tikai jauniešiem, kas ir potenciālie izglītojamie, bet pieaugušajiem prasmju pilnveidei vai jaunas kvalifikācijas iegūšanai. Informācija par absolventu rezultātiem darba tirgū sniedz priekšstatu par sev interesējošajām izglītības programmām un nodarbinātības perspektīvām attiecīgajā un saistītajās specialitātēs.

Dažādās monitoringa rīka sadaļās apkopoti absolventu turpmākās gaitas raksturojoši dati, kas sniedz ieskatu absolventu nodarbinātības rādītājos, kā arī dod iespēju tos vērtēt izglītības kvalitātes kontekstā. Ir iespējams izvēlēties informāciju par augstākās izglītības absolventu nodarbinātības līmeni un absolventu īpatsvaru, kuri nodarbināti augsti kvalificētās profesijās (sadaļa “Nodarbinātība”). Savukārt informācija par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus, apkopota sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Tāpat informācija pieejama par konkrēto izvēlēto gadu, kopējo absolventu raksturojumu pēc dzimuma un vecuma, absolventu sadalījumu pa tematiskajām grupām un tematiskajām jomām, un iegūtās izglītības līmeni (sadaļa “Raksturojums absolvēšanas gadā”).

Izmanto iespējas, izvērtē informāciju un pieņem datos balstītu lēmumu, izvēloties savu nākotni!