Trešdiena, 24.07.2024 08:53
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Otrdiena, 18. jūlijs, 2023 09:33

Biedrība TEPAT un KOPĀ nākamajā līmenī

Biedrība TEPAT un KOPĀ
Biedrība TEPAT un KOPĀ nākamajā līmenī
Otrdiena, 18. jūlijs, 2023 09:33

Biedrība TEPAT un KOPĀ nākamajā līmenī

Biedrība TEPAT un KOPĀ

Biedrības TEPAT un KOPĀ projekta pieteikums Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) izsludinātajā Kapacitātes projektu konkursā 160 projektu konkurencē 2022. gadā ieguva finansējumu 22`372.94 EUR apmērā. Projekta mērķis bija kļūt atpazīstamiem vietējā kopienā, veicināt darbību mērķtiecīgumu, vairot biedru un atbalstītāju skaitu, kā arī dažādot ienākumu avotus.

Projekta “Biedrība TEPAT un KOPĀ nākamajā līmenī” ietvaros realizēti nospraustie mērķi. No 2022. gada 2. maija līdz 2023. gada 30. jūnijam biedrība TEPAT un KOPĀ izveidoja savu zīmolu, izstrādāja biedrības mājaslapu www.tepatunkopa.lv un apguva sociālo tīklu izmantošanas iemaņas efektīvai komunikācijai ar sabiedrību. Tika izstrādāta biedrības stratēģija un rīcības plāns 2023. - 2025. gadam, kā arī apgūta un praktizēta Monitoring and Evaluation (M&E) pieeja. Projekta ievaros biedrība organizēja tikšanās ar apvienības Apeirons pārstāvjiem un citām Ogres novada nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem ģimenes, kā arī piedalījās kopienas pasākumos biedrības popularizēšanai un finanšu līdzekļu piesaistei, piemēram, ziedoto senlietu izsole Ikšķiles Senlietu tirdziņā.

Laika periodā no 13. maija līdz 17. maijam, biedrības TEPAT un KOPĀ pārstāvji tikās ar Latviešu biedrību Norvēģijā – Bergena vadību un biedriem, lai izzinātu organizācijas stratēģiskos mērķus un vadības rīcību latviešu kopienas Bergenā apvienošanai un iesaistei biedrības aktivitātēs. Iegūtās atziņas izvērtētas un iekļautas biedrības TEPAT un KOPĀ rīcības plānā, lai sasniegtu mērķu noturību ilgtermiņā.

Biedrībā ir apvienojušās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem ierobežojumiem un viņu atbalstītāji. Biedrības TEPAT un KOPĀ mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem attīstībai labvēlīgus apstākļus un atbalstīt viņu ģimenes, pārstāvot to tiesības un intereses, sekmējot pozitīvu sabiedrības attieksmi, sadarbojoties un līdzdarbojoties. Biedrība TEPAT un KOPĀ veido iekļaujošu kopienu, lai bērni un jaunieši ar funkcionāliem ierobežojumiem un viņu ģimenes, var ne tikai būt, bet arī justies līdzvērtīgi sabiedrības locekļi.

Biedrības TEPAT un KOPĀ valdes priekšsēdētāja Madara Kukaine par paveikto: “Biedrības izaugsme AIF projekta darbības laikā ir milzīga un acīmredzama. Pirms gada neviens neko nezināja par mums, šobrīd jaunā mājaslapa, sociālo tīklu izmantošana un dalība vietējos pasākumos ir nodrošinājusi to, ka biedrības vārdu zina un atpazīst vietējā kopienā. Manuprāt, projekta mērķis ir sasniegts, taču svarīgākais – mēs paši jūtam, kā esam izauguši, kā iegūto zināšanu un pieredzes rezultātā mēs esam kļuvuši vēl mērķtiecīgāki un jaudīgāki. Ļoti nozīmīgi projekta jēgpilnai realizācijai bija pakalpojuma sniedzēji, mums tiešām paveicās, jo visi bija ļoti profesionāli, pieredzējuši un atbalstoši. Mēs noteikti esam nākamajā līmenī!” .

Biedrības biedrs Dace Liepa: “Biedrība TEPAT un KOPĀ man nav tikai vieta, kur saņemt atbalstu, es varu tajā līdzdarboties. Šī gada laikā biedrība no apkopotiem sapņiem uz papīra ir izaugusi par biedrību ar savu vārdu, skaistu vizuālo tēlu, mājvietu, ar foršiem, radošiem un darboties gribošiem (motivētiem) biedriem, kuru dēļ un ar kuriem kopā esam piedzīvojuši daudzus tiešām lielus un nozīmīgus notikumus. Es priecājos, ka esmu daļa no šī visa!”.

“Man ir liels prieks, ka ir aktīvi vecāki, kuri ne no viena neko negaida un neprasa, bet paši ir apvienojušies un kopā veido iekļaujošu vidi, kā arī kvalitatīvus pakalpojumus ne tikai saviem bērniem, bet arī veicina pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību vietējā kopienā. Biedrība TEPAT un KOPĀ 2 gadu pastāvēšanas laikā ir paveikusi tik cik Apeirons pirmajos 5 pastāvēšanas gados,” tā Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons valdes loceklis.

Biedrību 2020. gada 4. novembrī dibināja 5 vecāki, kuriem ir bērni dažādos vecumos ar funkcionāliem ierobežojumiem. Šobrīd biedrības darbībā iesaistītas 32 ģimenes un biedrībā ir 21 biedrs. Biedrība nodrošina konsultācijas un atbalsta grupas vecākiem, jēgpilnas aktivitātes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, iesaista un izglīto apkārtējo sabiedrību, pārstāv ģimeņu intereses novada sociālās politikas veidošanā. Biedrība atrodas Ikšķilē, Daugavas prospektā 34.

Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Vairāk informācija par AIF programmu pieejama mājaslapā https://www.activecitizensfund.lv/lv/.