Otrdiena, 18.06.2024 12:06
Alberts, Madis
Otrdiena, 13. decembris, 2022 11:22

Diskutē par Ogres novada skolu digitalizāciju

ogresnovads.lv
Diskutē par Ogres novada skolu digitalizāciju
Otrdiena, 13. decembris, 2022 11:22

Diskutē par Ogres novada skolu digitalizāciju

ogresnovads.lv

8. decembrī Ogrē pulcējās novada skolu pārstāvji, lai diskutētu par digitalizācijas procesu novada skolās. Izglītības iestāžu digitalizācija paredz tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā zināšanu ieguvei, jauna satura radīšanai, satura koplietošanai un komunikācijai. Šo mērķu sasniegšanai tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi, un to īpatsvars mācību procesā turpinās palielināties.

Izglītības iestāžu pārstāvji sprieda par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu, uzturēšanu un pienākumu un lomu sadali, kas palīdzēs veiksmīgā digitalizācijas ieviešanā izglītības iestādēs.

Uzrunājot kolēģus, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norādīja, ka gan no valsts, gan pašvaldības puses tiek ieguldīti līdzekļi izglītības tehnoloģiju infrastruktūrā. “Šobrīd no Izglītības un zinātnes ministrijas pašvaldība jau ir saņēmusi 73 Chromebook datorus 7. – 9. klašu skolēniem. Kopumā tiks piegādāti vairāk kā 800, turklāt turpmākajos gados būs pieejamas jaunas programmas, kas vēl vairāk palielinās ieguldījumu jauno tehnoloģiju infrastruktūrā. Jautājums ir – vai mēs kā novads kopumā un katra skola atsevišķi mācēsim ar šo resursu rīkoties, vai mēs zinām, ko ar to darīt? Pasaules un arī iepriekšējo tehnoloģiju iepirkumu pieredze rāda, ka līdzās papildu tehnoloģijām nepieciešams kopīgi padziļināt izpratni par šo tehnoloģiju lietošanu, prasmes tehnoloģijas lietot un apkalpot. Ja būtiski nestrādā ar to, kā šos resursus lietot, administrēt, pārvaldīt, tad skolēnu ieguvums no tehnoloģiju piesātināta mācību procesa ir daudz mazāks, nekā tas varētu būt,” situāciju raksturoja I.Grigorjevs, uzsverot, ka nevēlas, lai arī Ogres novada skolu pieredze iekļautos šajā negatīvajā statistikā, tāpēc jau laicīgi sākts strādāt, lai to novērstu – ir uzsākta izglītības digitalizācijas stratēģijas un plāna izstrāde, kuras ietvaros ir apsekotas novada skolas, lai ievāktu informāciju un ar skolu pārstāvjiem izrunātu jautājumus, kas saistīti ar skolu gatavību, problēmām jauno tehnoloģiju ieviešanā, tiek organizētas diskusijas, lai kopīgi lemtu par atbildīgajām personām digitalizācijas procesā, arī par pakalpojumiem, ko turpmāk novada skolās iespējams organizēt centralizēti, bet kuri paliks pašu skolu ziņā, un risinātu citus jautājumus.

Digitalizācijas ieviešanā novada skolās aktīvi iesaistās arī Ogres novada pašvaldība. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzīst, ka pašvaldība jau no pirmajām infekcijas Covid-19 izplatības dienām, kad tika pieņemts lēmums mācību darbu organizēt attālināti, atvēlēja līdzekļus jaunu datoru iegādei skolēniem un skolotājiem. Novadā ir ieviesta arī vienota platforma, Google Clasroom, kurā strādā vairākas Ogres novada izglītības iestādes. “Turklāt jaunās mācību programmas paredz, ka ar nākamo mācību gadu sākumskolā uz trim skolēniem jānodrošina vismaz viens dators, bet no 7. klases – katram skolēnam individuāls dators. Tāpēc digitālās vides sakārtošana ir īpaši būtisks jautājums. Jaunos datorus skolas saņems tad, kad būs gatavas ar tiem strādāt, domāju, ka tas tiks paveikts līdz jaunajam mācību gadam,” uzskata G.Sīviņš.