Ceturtdiena, 20.06.2024 12:53
Maira, Rasa, Rasma
Otrdiena, 6. decembris, 2022 08:36

Diskutē par speciālās izglītības attīstību Ogrē

ogresnovads.lv
Diskutē par speciālās izglītības attīstību Ogrē
Otrdiena, 6. decembris, 2022 08:36

Diskutē par speciālās izglītības attīstību Ogrē

ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvalde 29. novembrī Ogrē organizēja diskusiju par speciālās izglītības attīstību Ogrē, kurā piedalījās Ogres izglītības iestāžu pedagogi, administrācijas un izglītojamo vecāku pārstāvji no Ogres 1. vidusskolas, Ogres Centra pamatskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, PII “Zelta sietiņš” un PII “Saulīte”, Izglītības pārvaldes speciālisti, pašvaldības pārstāvji un citi interesenti.

Pasākumu vadīja psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Jolanta Lamstere un pirms diskusijām uzstājās vairāki lektori, kuri pastāstīja par prasībām, izaicinājumiem, ieguvumiem, praktisko pieredzi, ja skolā ir izglītojamie ar speciālajām vajadzībām: Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos Sandra Čivča, Skola2030 vecākā eksperte Solvita Lazdiņa un Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa.

Vēlāk pasākuma dalībnieki strādāja vairākās darba grupās, kurās diskutēja par speciālās izglītības attīstību, sniedzot savus priekšlikumus speciālās izglītības piedāvājuma pilnveidošanai un paplašināšanai Ogres izglītības iestādēs.

S.Čivča skaidro, ka kopumā Ogres novadā tiek īstenotas 6 speciālās izglītības programmas. Plašāks piedāvājums ir ārpus Ogres, piemēram, Ogresgala pamatskolā, Ķeguma vidusskolā, Suntažu vidusskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Tīnūžu sākumskolā, Madlienas vidusskolā, Valdemāra pamatskolā tiek īstenotas tikai speciālās izglītības programmas. Šobrīd Ogrē pamatskolas izglītojamajiem tiek piedāvāta tikai speciālā izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, citu programmu piedāvājumu pamatizglītības posmā nav. Tam ir vairāki iemesli, piemēram, pedagogu pārslodze, speciālistu trūkums, liels bērnu skaits klasē, telpu trūkums, sabiedrības izglītības trūkums, neiecietība un citi. Nereti šie iemesli nav būtiski vai ir risināmi, bet parāda bailes no nezināmā vai atšķirīgā.

Ogres pilsētā pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvāta speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem. Šajā mācību gadā speciālās pirmsskolas programmas īsteno trīs pirmsskolas izglītības iestādēs - PII “Zelta sietiņš”, PII “Cīrulītis” un PII “Strautiņš”. Nodrošinot bērniem savlaicīgu atbalstu, iespējams mazināt vai pilnībā novērts traucējumu veidu, kas ir priekšnosacījums, lai bērns veiksmīgāk ieļautos mācību procesā skolā.

“Pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas darba rezultāti rāda, ka bērnu skaits, kuriem nepieciešamas speciālās izglītības mācību programmas, pieaug, tāpēc organizējam šādu diskusiju ar visām iesaistītajām pusēm, lai rastu labāko risinājumu, vai, kā un kurā izglītības iestādē un kādas speciālās izglītības mācību programmas varēsim piedāvāt Ogrē,” situāciju skaidro S.Čivča un uzver, ka, izvērtējot un iesakot katram bērnam vispiemērotāko atbalstu gan vispārizglītojošā izglītības iestādē, gan speciālajā izglītības iestādē, svarīgākais ir bērns. Kopīgais mērķis 2022./2023. mācību gadā ir paplašināt speciālo izglītības programmu piedāvājumu un atbalstu Ogrē.