Trešdiena, 29.05.2024 06:09
Maksis, Raivis, Raivo
Otrdiena, 30. janvāris, 2024 10:46

Divas vidusskolas reorganizē

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Divas vidusskolas reorganizē
Otrdiena, 30. janvāris, 2024 10:46

Divas vidusskolas reorganizē

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

No nākamā mācību gada Ogrē būs tikai viena vidējās izglītības mācību iestāde – Ogres Valsts ģimnāzija. Ogres 1. vidusskola un Jaunogres vidusskola pakāpeniski pārtop par pamatskolām – jau divus gadus desmitklasniekus te vairs neuzņēma. Noslēdzoties šim mācību gadam, abām skolām būs jauni nosaukumi un noslēgusies arī to reorganizācija. 

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde, veidojot Ogres novada izglītības attīstības stratēģiju 2022.–2027. gadam, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi uzdevumu izveidot mūsdienīgu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā, un Ogres Valsts ģimnāzija plānota kā vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogres pilsētā.

Pašvaldības dome 2022. gada 31. martā pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru pērn un šajā mācību gadā vairs neuzņem izglītojamos 10. klasēs Jaunogres vidusskolā un Ogres 1. vidusskolā, kā arī neuzņem izglītojamos Ogres Valsts ģimnāzijas 7. un 8. klasē.

Līdz ar to šajā mācību gadā gan Jaunogres vidusskolā, gan Ogres 1. vidusskolā 10. līdz 12. klašu posmā katrā skolā mācās tikai pa 12 skolēniem, kuri šogad vidusskolu absolvēs. 

Ogres novada pašvaldības 18. janvāra Izglītības komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektus par abu iepriekš minēto vidusskolu iekšējo reorganizāciju, ar šā gada 1. augustu mainot Jaunogres un Ogres 1. vidusskolā īstenoto izglītības pakāpi no vidējās izglītības uz pamatizglītību un attiecīgi mainot skolu nosaukumu uz Jaunogres pamatskolu un Ogres Kalna pamatskolu. Jāpiebilst, ka šis nosaukums skolai izvēlēts pēc skolotāju, bērnu vecāku un pašu audzēkņu aptaujas rezultātiem. Attiecīgi, noslēdzoties reorganizācijai, abas mācību iestādes nodrošinās tikai pamatskolas izglītību. Līdz 31. maijam paredzēts izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai pašvaldībā jaunos abu mācību iestāžu nolikumu projektus. 

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda, ka šis ir trīs gadu pacietīga darba noslēgums un ir uzkrāta ļoti nozīmīga, spilgta un ilustratīva statistika par abu minēto mācību iestāžu devīto klašu absolventu turpmākās izglītības izvēlēm. 

2022. gadā mācīties Ogres 1. vidusskolā palika 36 procenti 9. klašu absolventu, bet 19 procentu turpināja skolas gaitas citu novadu vidējās izglītības iestādēs. «Savukārt šajā mācību gadā no Ogres  1. vidusskolas devītklasniekiem 47 procenti izvēlējušies palikt mūsu novadā, tātad ir 13 procentpunktu pieaugums, un tikai seši procenti jeb absolūtos skaitļos septiņi Ogres 1. vidusskolas absolventi izvēlējušies mācīties citos novados. Tas ir milzīgs pagrieziens, uzticības kredīts no Ogres 1. vidusskolas devītklasniekiem un apliecinājums, ka mūsu izvēlētais ceļš, veidojot vienu kopēju vidējās izglītības iestādi, ir bijis pareizs,» norāda I. Grigorjevs, piebilstot, ka tagad ir laiks spert nākamo soli, Ogres 1. vidusskolu veidojot par spēcīgu bāzi, spēcīgu pamatu, un, kļūstot par Ogres Kalna pamatskolu, tas vēl vairāk saasinās skolas uzmanību uz devītās klases absolventiem kā galveno skolas darba rezultātu.

Savukārt, kas attiecas uz Jaunogres vidusskolu, 2022. gadā konstatēts, ka 61 procents devīto klašu absolventu palika savā skolā un 35 procenti skolēnu tālāk izvēlējās profesionālo izglītību. «Šie bija ļoti spilgti skaitļi, jo tie apliecina, ka caurmērā Jaunogres vidusskolas absolventi iepriekš nesamērīgi maz izvēlējās profesionālo vidējo izglītību. Ja valsts mērķis ir, ka 50 procentu devītās klases absolventu izvēlas profesionālo izglītību, tad Ogres novadā vidēji 45 procenti izvēlējās profesionālo izglītību, bet Jaunogres vidusskolā tikai 35 procenti devītklasnieku, kā jau iepriekš minēts, izvēlējās vidējo profesionālo izglītību, kas objektīvi šiem jauniešiem ir piemērotākā,» skaidro I. Grigorjevs, piebilstot, ka pēc veiktajām izmaiņām, veidojot vienotu Ogres Valsts ģimnāziju, situācija ir mainījusies un daudz vairāk Jaunogres vidusskolas devītās klases absolventu izvēlas viņu vajadzībām atbilstošākas izglītības iestādes. Proti, profesionālo vidējo izglītību pēc devītās klases tagad izvēlas nu jau 47 procenti audzēkņu. «Nav piepildījušās mūsu bažas, ka Jaunogres vidusskolas devīto klašu absolventi masveidā izvēlēsies skolas Rīgā, domājot par tām skolām, kurās mācību valoda ir mazākumtautību valoda. Redzam, ka 41 procents Jaunogres vidusskolas devīto klašu beidzēju izvēlas mācīties Ogres novadā. Tikai pieci jaunieši izvēlējušies vidusskolas ārpus mūsu novada. Esam priecīgi par šiem rezultātiem, tie liecina par mūsu kopīgo izvēļu pareizību,» saka I. Grigorjevs. 

Minētos lēmumprojektus par skolu reorganizāciju vēl ir jāakceptē Ogres novada pašvaldības domes 25. janvāra sēdē.