Sestdiena, 20.07.2024 03:29
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 3. jūlijs, 2023 15:50

Iespēja jauniešiem no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties projektā "Proti un Dari"

Ogresnovads.lv
Iespēja jauniešiem no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties projektā "Proti un Dari"
Pirmdiena, 3. jūlijs, 2023 15:50

Iespēja jauniešiem no 15 līdz 29 gadiem iesaistīties projektā "Proti un Dari"

Ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētu projektu “Proti un Dari” Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Projekts sniedz brīnišķīgu iespēju izprast un iepazīties ar dažādu profesiju niansēm. Ja jaunietis vēlas, tad projekts sniedz arī iespēju mācīties, apgūt jaunas zināšanas, iegūt nepieredzētu pieredzi. Jaunieši ar mācīšanās palīdzību vispirms iegūst sajūtas un pārliecību par dažādu profesijas jomu specifiku, to plusiem un mīnusiem. Projekta viens no galvenajiem mērķiem ir atbalstīt jauniešus, motivēt mācīties un pielietot iegūtās zināšanas praksē, kas sekmētu iesaistīšanos darba tirgū nākotnē.

Aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri:

  • nemācās,
  • nav reģistrēti NVA,
  • nestrādā un nav nodarbināti kā pašnodarbinātas personas.

Līdz šim projekta ietvaros jaunieši sadarbībā ar atbalsta personām un sadarbības partneriem ir izmantojuši iespēju iziet dažāda veida mācību kursus (skaistumkopšanā, datora prasmju un to programmu lietošanā, uzņēmējdarbībā, gleznošanā, floristikā, aukles profesijā, fotografēšanā, grāmatvedībā, lietvedībā, lauksaimniecības pamatos u.c.), ēnot izvēlētās profesijas pārstāvjus, iepazīties ar profesijas niansēm, dodoties pieredzes apmaiņas vizītēs, saņemt jomas speciālistu konsultācijas (grāmatveži, karjeras konsultanti, kouči, psihologi u.c), mācīties valodas, iegūt B un TR kategorijas tiesības.


Tieši ēnosana reizēm vainagojas ar panākumiem, jo bieži sastopams, ka jauniešiem ir aplams priekšstats par profesijām, to darbību un kompetencēm. Kā lielu atbalstu un pozitīvu pieredzi jaunieši ir atzinuši karjeras konsultantu un kouču konsultāciju apmeklēšanu. Karjeras konsultanti bieži ir palīdzējuši noskaidrot, kādu profesijas jomu izvēlēties tiem, kuri nezina, ko vēlas dzīvē, vai nav pārliecināti par savu izvēli. Konsultācijas laikā vispirms tiek noskaidrots, kas jaunietim patīk vai nepatīk, kādi ir mērķi un sapņi, jāatbild uz speciālista jautājumiem un jāaizpilda anketa par sevi.


Kouča apmeklējuma laikā tiek noskaidroti un identificēti esošie šķēršļi un problēmas, kuras katram jaunietim var atšķirties uz konkrēto brīdi, kā arī piedāvāti varianti, kā tās atrisināt, kā veidot savu attieksmes maiņu un uz esošās situācijas problēmām paskatīties no dažādiem skatu punktiem. Tāpat projekts atbalsta iespēju apmeklēt kultūras pasākumus (teātra izrādes, koncerta apmeklējumus utml.) vai doties izzinošās un interesantās ekskursijās, ja to paredzējis programmas vadītājs kā atbalsta pasākumu.

Projektā ar jauniešiem strādā un tos atbalsta programmas vadītājas un mentores. Katram jaunietim tiek piešķirta 1 programmas vadītāja un 1 mentore. Programmas vadītājs ir speciālists, kurš pārbauda jaunieša atbilstību dalībai projektā, veic profilēšanu, izstrādā vienošanos, izveido individuālo pasākuma programmu un nodod jaunieti mentora rokās, taču turpina uzturēt saikni ar jaunieti, lai izvērtētu progresu un veiktu izmaiņas programmā, ja tas ir nepieciešams. Savukārt mentors ar jaunieti pilda individuālo pasākuma programmu un ir resursu piesaistītājs – palīdz noskaidrot jaunieša intereses, meklē informāciju par tām, komunicē ar sadarbības partneriem, palīdz nokļūt uz atbalsta pasākuma norises vietu, un, ja nepieciešams, sniedz emocionālu atbalstu. Ogres novada Izglītības pārvalde strādā kopā ar programmas vadītājām un mentorēm - Ramonu Leitāni, Gunitu Bogdanovu, Zaigu Matvejāni, Ilonu Reinholdi, programmu mentorēm Luīzu Taubi, Lauru Krūmiņu, Gitu Beļinsku, Ilzi Konovalovu. Šīs speciālistes darbojas jauniešu interesēs, tie ir cilvēki ar lielu sirdi, misijas apziņu un vēlmi palīdzēt jauniešiem atrast savu profesiju un nostāties uz “savām kājām”!

Tiek aicināti visi, kuriem ir interese un izskata iespēju piedalīties šajā projektā - ceram, ka šo iespēju izmantos jaunieši, kuri neturpina mācības izglītības iestādēs, skolu absolventi, kuri nav izlēmuši vai nezina, kādu profesiju izvēlēties, jaunās māmiņas un tēti, kuri atbilst projekta pieteikšanās prasībām, jaunieši ar invaliditāti, fiziska un garīga rakstura traucējumiem, minoritāšu pārstāvjus u.c..

Šis projekts Ogres novadā tiek realizēts jau no 2016. gada un tieši šogad ir paredzēts tā noslēgums. Projekts norisināsies līdz 2023. gada 31.oktobrim, tādēļ ir vēl pēdējā iespēja iesaistīties un saņemt visus projektā paredzētos atbalsta veidus!

Interesenti tiek aicināti vērsties pēc papildu informācijas vai izteikt vēlmi piedalīties projektā pie Ogres novada Izglītības pārvaldes Izglītības projektu koordinatores Annas Ločmeles e-pasts: vai zvanīt 65068784. Projekta koordinatore palīdzēs jaunietim piesaistīt konkrētu programmas vadītāju un mentoru, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.

Projekts “Proti un Dari!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.