Otrdiena, 23.04.2024 13:14
Georgs, Jurģis, Juris
Trešdiena, 19. oktobris, 2022 10:14

Ikgadējā Karjeras nedēļā jaunieši Ogres novadā atklās savas uzņēmējspējas

ogresnovads.lv
Ikgadējā Karjeras nedēļā jaunieši Ogres novadā atklās savas uzņēmējspējas
Trešdiena, 19. oktobris, 2022 10:14

Ikgadējā Karjeras nedēļā jaunieši Ogres novadā atklās savas uzņēmējspējas

ogresnovads.lv

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Ogres novada skolas piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar dažādiem pasākumiem.

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas, un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē un kuros plāno piedalīties arī Ogres novada skolu skolēni, pedagogi un vecāki.

-Ogres 1.vidusskolas 6.klašu skolēni apmeklēs SIA “Fast Break” sporta apģērbu ražotni, 9.klašu skolēni apmeklēs Ogres biznesa inkubatoru, 11.klašu skolēni apmeklēs SIA “Bean Bag”, savukārt 12.klases dosies uz SIA “Reklāmasveikals.lv”. Izspēlējot galda spēles un interaktīvās biznesa spēles, skolēni apgūs uzņēmējdarbības principus. Mācību priekšmetu stundās tiks integrēta Karjeras nedēļas tematika.

-Ogres Valsts ģimnāzijā mācību stundās un klašu stundās skolēni varēs uzzināt, kā attīstīt savas uzņēmējspējas. Visas nedēļas garumā notiks tikšanās ar vecākiem un pieredzes stāsti. Nedēļas noslēgumā, 21. oktobrī, notiks pasākums “Profesiju nozaru karuselis”, kurā 11. un 12. klašu skolēni tiksies ar dažādu nozaru speciālistiem - žurnālistiem,  mūziķiem, būvniekiem, biologiem, koučiem, juristiem, politiķiem, vadošiem darbiniekiem -, kuri dalīsies ar savas uzņēmības un karjeras stāstiem.

-Ogres Centra pamatskolas skolēni dosies iepazīt SIA “Getliņi EKO”, kur ne tikai nonāk puse no Latvijas iedzīvotāju nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, bet arī tiek ražota elektrība un siltums, kas nonāk pie Latvijas iedzīvotājiem un tiek izmantots tomātu un gurķu audzēšanai uzņēmuma siltumnīcās. Karjeras nedēļas ietvaros 2 skolēnu vecāki pieteikušies vadīt mācību stundu par uzņēmējspējām. Savukārt klašu stundās tiks izmantoti VIAA piedāvātie informatīvie mācību materiāli par karjeru.

-Jaunogres vidusskolas 1.- 6. klases skolēni piedalīsies sociālo tīklu konkursā „Mūsu supervaronis”, savukārt 7.- 9. klases skolēni - konkursā „Meklējam uzņēmēju superspējas!”. Karjeras nedēļā notiks tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem, ekskursijas uz uzņēmumiem un  citas aktivitātes.

-Ķeguma vidusskolā Karjeras nedēļā skolēni varēs rast atbildes uz jautājumiem, kā atklāt un iepazīt savas uzņēmējspējas. Notiks dažādas nodarbības skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Skolēnu vecāki un skolas absolventi vadīs arī mācību stundas Ķeguma vidusskolas skolēniem, kurās ļaus iepazīt savas profesijas, ceļu uz tām, kā arī priekšrocības un trūkumus.

-Lēdmanes pamatskolas skolēni apmeklēs agrofirmu “Lobe”, ražotni “Ziemeļu akmens”, tiksies ar dīdžeju Ansi Jansonu, manikīra meistari Judīti Špaku, kā arī Olimpiskās nedēļas ietvaros piedalīsies rīta vingrošanā ar Agri Pikšenu. Visas nedēļas laikā skolā tiks piedāvāts karjeras konsultanta atbalsts, vadot mācību stundas par karjeras nedēļas tēmu un sagatavojot karjeras nedēļas uzdevumus.

-Ogresgala pamatskolā Karjeras nedēļas ietvaros notiks dažādas nodarbības ar uzņēmējiem par to, kā pamanīt, pilnveidot un izmantot nākotnes mērķu sasniegšanai savas uzņēmējspējas. Ar saviem stāstiem un pieredzi dalīsies uzņēmēja “ĶEPA RAW FOOD” dibinātāja Lāsma Cimmere, zemnieku saimniecības „Sprīdīši” vadītājs Artis Galejs, savukārt par pētniecību, ledāju izpēti un purva iepazīšanu stāstīs Kristaps Lamsters. Skolēniem tiks dota iespēja uzzināt arī, kā sarunāties ar zirgiem. Mācību priekšmetu stundās tiks integrēta karjeras tēma. Sākumskolas skolēni iepazīsies ar dažādām profesijām, spēlēs didaktiskās spēles par profesijām.

-Suntažu vidusskola plāno apmeklēt vietējos uzņēmumus un iestādes, tikties ar skolas absolventiem, attīstīt karjeras prasmes spēļu veidā un atklāt katra priekšmetu skolotāja superspējas, pasniedzot savu mācību priekšmetu.

-Taurupes pamatskolas skolēni arī tiksies ar skolas absolventiem, lai pārrunātu uzņēmējspēju apzināšanu un attīstīšanu veiksmīgas karjeras veidošanā.

-Valdemāra pamatskolā Karjeras nedēļā viesosies “Lapsu Mājas Siers” pārstāvji, konditore Daila no Lēdmanes u.c. Arodklases skolēni pa klašu grupām organizēs pasākumu “Viss par un ap pienu”. Iepriekš skolas darbinieki un skolotāji tika aptaujāti par viņu hobijiem un bērnības dienas sapņu profesijām, Karjeras nedēļā šī informācija tiks apkopota un ikvienam būs iespēja iepazīties ar aptaujā iegūtajām atziņām un informāciju.

Visu Karjeras nedēļu skolēni iepazīs profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīsies sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.