Pirmdiena, 22.04.2024 10:50
Armanda, Armands
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 19:24

Ikšķiles vidusskolai un Ogres pirmskolas izglītības iestādei “Cīrulītis” iecelti jauni direktori

Ogresnovads.lv
Ikšķiles vidusskolai un Ogres pirmskolas izglītības iestādei “Cīrulītis” iecelti jauni direktori
Ikšķiles vidusskolas direktore Sandra Plota (no kreisās) un Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" vadītāja Santa Šika
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 19:24

Ikšķiles vidusskolai un Ogres pirmskolas izglītības iestādei “Cīrulītis” iecelti jauni direktori

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 25. janvārī pieņemts lēmums no 5. februāra Ikšķiles vidusskolas direktores amatā iecelt Sandru Plotu, savukārt no 1. marta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Cīrulītis” vadītājas amatā – Santu Šiku.

Sandra Plota ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, kā arī zinātniskā doktora grādu filozofijas apakšprogrammā “Ekonomika”. Savu pētniecisko darbu izstrādājusi saistībā ar organizāciju kultūru uzlabošanu izglītības iestādēs. 23 gadus nostrādājusi par Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas direktori, savulaik bijusi Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.

Jaunā direktore ir divu pieaugušu bērnu mamma, kurai patīk jauni izaicinājumi. S. Plota ir iedziļinājusies vidējās izglītības līmeņa problēmās, jo augstākajā izglītībā tiek runāts par to, ka skolēni no vidusskolām ierodas vāji sagatavoti. Viņasprāt, svarīgi ir atrast katram skolēnam individuālu pieeju, ko nosaka arī izglītības nostādnes.

No savām stiprajām pusēs S. Plota min lielo pieredzi starptautisko projektu darbā, tai skaitā arī izglītības kvalitātes uzlabošanai. “Redzu, ka Ikšķiles vidusskola ir spēcīga skola. Mans izaicinājums ir saglabāt esošās vērtības un noturēt augsto izglītības līmeni. Ņemot vērā, cik konkurētspējīga ir izveidojusies Ogres Valsts ģimnāzija, vēlos censties piesaistīt uzmanību Ikšķiles vidusskolai, lai tā būtu līdzvērtīga mācību iestāde, piedāvājot skolēniem individuālu pieeju un iespējas karjeras attīstībā, kas viņus pārliecinās nākt mācīties uz Ikšķiles vidusskolu,” norāda jaunā direktore.

Santa Šika pedagoģijas nozarē strādā kopš 2001. gada. Viņa ir absolvējusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, tobrīd bakalaura programmu “Pirmsskolas un sākumskolas fakultāte”, pēc tam ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnē. Strādājusi gan par sākumskolas, gan pirmsskolas skolotāju. Kopš 2012. gada bijusi Ulbrokas PII “Pienenīte” vadītāja vietniece izglītības jomā. Tobrīd tā bija lielākā pirmsskolas izglītības iestāde Baltijā ar 19 grupām.

S. Šika ir apguvusi “Stop 4-7” apmācību programmas saturu bērniem ar uzvedības traucējumiem un vēlas iegūtās zināšanas izmantot arī PII “Cīrulītis”. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, kā galvenos virzienus viņa norāda – nodrošināt katram audzēknim viņa individuālām spējām un potenciālam atbilstošu mācību vidi un metodes, veicināt audzēkņu, vecāku un pedagogu sadarbību kopēju mērķu sasniegšanai. Viņa uzskata, ka ikvienā izglītības iestādē svarīgi mācīt izprast vērtības, tāpēc katru gadu tiktu izvirzīta pamatvērtība, kurai tiktu pievērsta papildu uzmanība. Pirmā būtu cieņa – tās izrādīšana jebkurā situācijā.

Vadoties no aktualitātēm valstī izglītības jomā, S. Šikas mērķis ir nodrošināt vienotu, iekļaujošu vidi, paaugstinot izglītības kvalitāti valsts valodā. Tāpat svarīgi ir pilnveidot digitālo vidi, veicināt pedagogu profesionālo prasmju izaugsmi, kā arī popularizēt Brīvdabas pedagoģijas jeb mācīšanas dabā pamatprincipus.