Otrdiena, 23.04.2024 13:44
Georgs, Jurģis, Juris
Trešdiena, 28. februāris, 2024 16:08

Informācija par pirmklasnieku reģistrēšanu 1. klasē Ogres pilsētas skolās

Ogresnovads.lv
Informācija par pirmklasnieku reģistrēšanu 1. klasē Ogres pilsētas skolās
Trešdiena, 28. februāris, 2024 16:08

Informācija par pirmklasnieku reģistrēšanu 1. klasē Ogres pilsētas skolās

Ogresnovads.lv

Šogad topošos pirmklasniekus pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Ogrē 2024./2025. mācību gadam varēs pieteikt no 1. marta plkst.7.00 līdz 31. martam.
Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai cits likumiskais pārstāvis aizpilda elektroniski pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv sadaļā Aktuāli/ Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē (no 01.03.2024.) vai ŠEIT.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājaslapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:

  1. Izvēlas divas no Ogres valstspilsētas skolām, norādot to prioritāro secību. Atgādinām, ka Ogrē ir trīs vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina izglītību valsts valodā un bērnu uzņemšanu 1. klasē, proti, Ogres Centra pamatskola, Ogres 1.vidusskola un Jaunogres vidusskola.
  2. Ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi.
  3. Norāda teritoriālo piederību:
  • bērns, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
  • bērns, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un tuvākā izglītības iestāde atrodas Ogres valstspilsētas teritorijā;
  • bērns, kura dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.
  1. Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:
  • konkrētās izvēlētās izglītības iestādes darbinieku bērni.
  • māsa un/vai brālis mācās izvēlētajā izglītības iestādē.

Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju, arī informāciju par bērna māsu vai brāli, ja kāds no ģimenes jau mācās izvēlētajā izglītības iestādē.

Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi (atzīmējot, vai vēlas saņemt informāciju elektroniski).

Lodziņā Piezīmes/papildu informācija vecāks var norādīt vēlmes, kuras izglītības iestādes vadība varētu ņemt vērā (iespēju robežās), komplektējot klases.

Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.

Šo informāciju (numuru) nepieciešams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā izglītības iestādē.   

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt, sūtot jautājumu uz e-pasta adresi , vai zvanīt: 65030340; 65055382.

15. aprīlī tiks publicēta informācija par vietas piešķiršanu Ogres pilsētas izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi Nr.1/2024 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”