Trešdiena, 24.07.2024 08:03
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 20:12

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024

Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024
Konkurss "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024"
Ceturtdiena, 1. jūnijs, 2023 20:12

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024

Izglītības un zinātnes ministrija

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024” mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 2024. gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe uzsver: "Šogad esam aktualizējuši konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijus, uzsvaru liekot arī uz pašvaldību darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām un vērtēšanas komisijā pieaicinot Labklājības ministrijas pārstāvjus. Tāpat esam piešķīruši lielāku nozīmi tieši galvaspilsētas gadā plānotajiem pasākumiem laureāta pašvaldībā. Aicinām pašvaldības sevi izaicināt un piedalīties konkursā!"

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 30. jūnijs, un tas norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā iesniegumus izvērtēs konkursa komisija, savukārt otrajā kārtā notiks desmit dienu publiskais balsojums. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 12. augustā jauniešu festivālā “Kopums” Bauskas pilskalnā, Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2023 – Bauskas novadā.

Uzvaras gadījumā pašvaldībai ir jāīsteno konkursā iesniegtais pasākumu plāns, t.sk., sadarbībā ar ministriju - darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas semināru, Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākumu 12. augustā, 2024. gadā un konkursa "Labākais darbā ar jaunatni 2024" uzvarētāju un nominantu godināšanas pasākumu. Šiem pasākumiem ministrija piešķirs finansējumu pašvaldībai no Jaunatnes politikas valsts programmas līdzekļiem.

Konkurss “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta ” organizēts ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Konkursa nolikums un pavadošie dokumenti pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes lietu mājaslapā www.jaunatneslietas.gov.lv.

Konkursu "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta" organizē Izglītības un zinātnes ministrija, un konkursa vērtēšanas komisijā iekļauti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un "Latvijas pašvaldību savienība".

Sīvā konkurencē ar Cēsu novada pašvaldību un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību, 2023. gada titulu ieguva Bauskas novada pašvaldība. Pirmo reizi konkurss Latvijas Jauniešu galvaspilsēta tika organizēts 2016. gadā un titulu ieguva Jelgavas pilsēta, bet 2017. gadā tā bija Liepājas pilsēta, savukārt 2018. gadā konkursā uzvarēja Madonas novads. 2019. gadā pirmo reizi titulu ieguva divu novadu apvienība - Ikšķiles un Olaines novads, savukārt 2020. gadā Jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Ventspils pilsēta. Covid-19 pandēmijas dēļ 2021. un 2022. gadā konkurss netika organizēts, tomēr tā vietā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” ietvaros interneta balsojumā par Pašvaldību jaunietim tika atzīta Rēzeknes pilsēta (2021. gadā) un Jūrmalas pilsēta (2022. gadā).